Menu

Konference: Reforma financování reg. školství_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 9. října 2019

Reforma financování regionálního školství na startu

Ve středu 9. 10. 2019 se v hotelu Occidental v Praze konalo již 4. vydání stále aktuální konference Reforma financování regionálního školství na startu. Tu pořádala společnost Seminaria mimo jiné společně s Hanou Lipovskou či Petrou Schwarzovou.

Konferenci zahájila Hana Lipovská s pohledem do systémů financování škol v jiných zahraničních zemích. Z makroekonomického hlediska poukázala na různé způsoby financování, které fungují v odlišných ekonomikách. Upozornila účastníky, že systém finanční podpory škol by neměl být složitý, protože jediný a nejlepší je ten, jenž je nejjednodušší a stabilní.

Celodenní program se dotkl i nové právní úpravy, která reformu zavádí. Monika Puškinová podrobně shrnula právní přepisy, od školského zákona až po prováděcí vyhlášky. Obsahem těchto dokumentů jsou nová konkrétní pravidla pro financování škol a školských zařízení.

Petra Schwarzová navázala svým tradičním příspěvkem s řadou praktických příkladů výpočtů. Bohužel již nyní je jasné, že i nový systém přinese problémy a nebude neprůstřelný. Nebude schopen pružně reagovat na změny v průběhu školního roku, které nelze vždy predikovat a které významně mění finanční potřeby škol.

Na samotném závěru konferenčního dne přidala Jana Marková pohled na možná pozitiva či negativa náběhu nové reformy financování na své škole, která je jednou z největších škol v ČR. Přidala konkrétní příklady z praxe nejen z pohledu financování rozpočtu, ale i z hlediska personálního zabezpečení nepedagogické práce na škole či organizace výuky.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s konkrétními dopady reformy financování v různých typech škol a poskytnout postupy při sestavování rozpočtu dle nového modelu financování včetně detailního náhledu do výpočtů.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz                                                       

Nahoru