Menu

Konference: Pracovní právo ve školách

T I S K O V Á   Z P R Á V A
Praha, 7. února 2020

Celostátní konference
Pracovní právo ve školách

Rozmanitá struktura pracovně právních vztahů ve školách přivádí vedení škol do úzkých. Potýkají se s nejasnostmi těchto vztahů pedagogů i nepedagogů, jelikož nestačí řídit se pouze zákoníkem práce, ale i výčtem dalších školských norem a vyhlášek. Společnost Seminaria pro ředitele škol připravila konferenci Pracovní právo ve školách, která se uskuteční ve středu 18. března, tradičně v pražském Hotelu Occidental****.

Jedním a neopominutelným konferenčním tématem bude odměňování pedagogů. Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu, se dotkne právní předpisů, které upravují odměňování pedagogů základní, středních a vyšších odborných škol. Nevyhne se ani podmínkám odměňování platovým či mzdovým tarifem a nárokovým a nenárokovým složkám platu včetně jejich promítnutí do interní dokumentace školy.

Zdeněk Souček svůj příspěvek zaměří na specifické požadavky plnění pracovních úkolů a rozvržení pracovní doby, kde vznikají významné odchylky, jež upravuje např. zákon o pedagogických pracovnících. Přednášející poskytne i praktický návod, jak správně tyto zákonné normy aplikovat, aby ředitelé škol zamezili vzniku nejasností a sporů.

Školu mimo žáků a učitelů tvoří i nepedagogičtí pracovníci, kteří jsou pro chod organizace nezbytní. A právě zde vzniká mnoho otázek: Kde získat finanční prostředky na jejich platy a jak řešit situaci, kdy jsou na ředitele školy kladeny nároky na snižování úvazků a administrativy spojené s chodem školy? Odpovědi nabídne Jana Marková, ředitelka Střední školy Brno, Charbulova.

Konference Pracovní právo ve školách je určena pro ředitele mateřských, základních a středních škol, pro jejich ekonomy i účetní. Stejně důležité je téma i pro zřizovatele těchto škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru