Menu

Konference: Práce 4.0 v časech Průmyslu 4.0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 22. srpna 2016

Práce 4.0 v časech Průmyslu 4.0

Společnost Seminaria 21. září 2016 pořádá v Praze celostátní odbornou konferenci Práce 4.0 v časech Průmyslu 4.0., která je určena zejména pro personální manažery a HR specialisty velkých průmyslových společností, ale i pro ředitele a jednatele středních a menších firem. Nad aktuálním problémem nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků, který je podtržen rychlostí technologických změn a tedy i změn v kvalifikačních potřebách, budou mimo jiné diskutovat zástupci ministerstva práce a sociální věcí a ministerstva průmyslu a obchodu.

Na trhu práce je dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných lidí, zejména v technických profesích. Situace je navíc ztížena stále se měnícími požadavky, které přináší do všech profesí technologické změny, digitalizace a robotizace. Zhruba čtvrtina firem počítá v důsledku změn a inovací s poklesem počtu zaměstnanců, naopak velké množství firem se zoufale potýká s nedostatkem zaměstnanců určitých profesí, ať už dělnických nebo těch, které souvisí s digitalizací procesů. Jaký typ zaměstnance bude potřebovat průmyslová firma v éře Průmyslu 4.0? Jak se mění kvalifikační potřeby na pracovníky? Odpovědi na tyto otázky získají účastníci konference od těch nejfundovanějších.

Označení Továrna 4.0 je místo, kde si výrobek sám hlídá, jak má být vyroben a není kontrolován dělníkem, data z vývoje se automaticky sdílí do výrobních strojů. Je to taková firma „bez papírů“ a tudíž i každý výrobní dělník má na svém pracovišti počítač, čtečku a veškerou dokumentaci a výrobní postup vidí na obrazovce. Chytrá továrna vyrábějící chytré výrobky potřebuje chytré lidi, ale kde je vzít?

Nedostatek pracovních sil některé firmy řeší zaměstnáváním cizinců, ať už z Evropské unie nebo jiných států. Tento proces je ovšem legislativně náročný. Součástí konference bude i debata o možnostech a problémech, které tento proces přináší, bude objasněn postup při získávání modré nebo zaměstnanecké karty a stejně tak i postup, kdy zaměstnanec nepotřebuje povolení k zaměstnání. A to vše v kontextu aktuální legislativy i výhledu, kam se v této oblasti ubírá strategie MPSV či chystané meziresortní projekty.

Na konferenci Práce 4.0 v časech Průmyslu 4.0 během jednoho dne účastníci získají přehled o tom, kam nasměrovat personální rozvoj firmy, jaké cesty při náboru a rozvoji zaměstnanců začít standardně využívat a jaké už nyní raději opustit.

Další informace o akci Vám ráda poskytnu.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru