Menu

Konference: Povinná elektronizace VZ

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 11. září 2018

Celostátní konference

Povinná elektronizace veřejných zakázek

Ve středu, 3. 10. 2018 se pod taktovkou společnosti Seminaria koná v Praze celostátní konference s názvem Povinná elektronizace veřejných zakázek. Mezi přednášejícími mimo jiné vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, a to vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí Markéta Adámková a vedoucí oddělení Národního elektronického nástroje Jan Ségl.

Již 18. října a tedy 14 dnů po konferenci dopadne na všechny zadavatele i dodavatele veřejných zakázek povinnost elektronické komunikace. Doposud mohla probíhat komunikace i v listinné podobě, nicméně díky elektronizaci očekává ministerstvo snížení administrativní zátěže pro všechny zainteresované strany. Elektronizace se plošně dotkne i probíhajících řízení.

Ačkoli povinnost elektronické komunikace již klepe na dveře, velká revoluční změna přináší řadu právních i technickoprovozních problémů jak zadavatelům, tak i dodavatelům. Stále existuje řada nevyjasněných otázek, u kterých zatím chybí metodiky rozhodovací praxe ÚOHS i judikáty. 6. ročník konference na veřejné zakázky si klade za cíl seznámit účastníky s legislativním výkladem, který povinnou elektronizaci zavádí. Chce poskytnout i přehled sporných bodů a zejména možnosti jejich řešení a v neposlední řadě představit účastníkům podrobnosti plánu přechodu na Národní elektronický nástroj a ujasnit si, za jakých podmínek bude možné využívat i jiné elektronické nástroje.

Konference Povinná elektronizace veřejných zakázek je určena všem zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek, administrátorům, právníkům i všem dalším, kteří přicházejí do styku s veřejnými zakázkami v rámci svých pracovních agend.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru