Menu

Konference: Povinná elektronizace VZ_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 5. října 2018

Povinná elektronizace veřejných zakázek

Ve středu, 3. října pořádala společnost Seminaria celostátní konferenci Povinná elektronizace veřejných zakázek. Vzhledem k blížícímu se startu povinné elektronické komunikace pro všechny zadavatele i dodavatele VZ byla konference vyprodána do posledního místa.

Konferenci zahájila Markéta Adámková z MMR s tématem důsledků této nové povinnosti. Upozornila účastníky, že nové pravidlo se uplatní i na neukončená zadávací řízení zahájená před 18. říjnem 2018. „Zákon neudává povinnost používat výhradně Národní elektronický nástroj, je možné používat jinou formu elektronické komunikace, ale tato forma musí umožňovat zadávání a příjem elektronických nabídek,“ doplnila Adámková.

Od povinnosti elektronické komunikace jsou osvobozeny veřejné zakázky malého rozsahu a námitkové řízení. Ostatní veřejné zakázky musí být doručeny způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, jinak se nepovažují za dodané. Povinnost podpisu platným uznávaným elektronickým podpisem je pouze v případě, pokud není komunikováno prostřednictvím elektronického nástroje či datové schránky a pouze při určitých úkonech.

Následujícího příspěvku se ujal Jan Lašmanský a byl věnován problematickým momentům práce s nabídkami a dokumenty v elektronickém režimu. Například aktuálně problematickou otázkou je autenticita dokladů předkládaných elektronicky, kdy zákon ve vybraných případech vyžaduje předložení originálů, což dodavatelům činí značné problémy.

Vedoucí oddělení národního elektronické nástroje Jan Ségl, přiblížil účastníkům aktuální stav a možnosti NENu. Již od 1. července platí povinnost používaní pro centrální zadavatele. Výjimky uděluje vláda ČR. Nicméně v lednu 2019 bude stanoven další postup pro obce a kraje, zda NEN bude povinný či nikoliv. Počet uživatelů NENu je přibližně 20 tisíc, týdně pak přibývá zhruba 200 nových uživatelů.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s aktuální podobou legislativy, která povinnou elektronizaci zavádí, a zejména získat přehled o sporných bodech a možnostech jejich řešení. Účastníci také měli možnost zjistit vše o plánu přechodu na NEN a ujasnit si, za jakých podmínek bude možné využívat i jiné elektronické nástroje.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

 

Nahoru