Menu

Konference: Otevřený úřad

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 26. května 2016

Konference Otevřený úřad – zákonné povinnosti při zveřejňování informací

Ve středu, 25. května 2016 se v Praze uskutečnila odborná konference pro zástupce státní správy a samosprávy o legislativních povinnostech při zveřejňování informací. Od léta letošního roku vstupuje v účinnost nový zákon o registru smluv, který velmi úzce souvisí s hlavním „informačním“ zákonem o svobodném přístupu k informacím. Oba podporují transparentnost úřadů a svobodné poskytování informací veřejnosti. Na této akci pořádané společností Seminaria vystoupili např. zástupce Legislativní rady vlády nebo člen komise ICT Rady hl. m. Prahy.

Zákon o registru smluv ukládá organizacím veřejné správy a samosprávy povinnost zveřejňovat všechny smlouvy s částkou nad 50.000 Kč v elektronické podobě a navíc ve strojově čitelném obrazu. Nebude postačovat tedy prostý scan dokumentu bez metadat. Zákonnou sankcí bude neúčinnost dané smlouvy. Výklad zákona je však zatím v některých bodech nejasný, např. jak to bude s rámcovými smlouvami, u nichž předem není znám finanční objem plnění. Teprve praxe ukáže v rámci přechodného ročního „bezsankčního“ období, co zákon nedořešil.

Povinnosti, které ukládá zákon o poskytování informací, jsou sice známé, ovšem řadě zástupců veřejné správy ne vždy jasné. Receptem je otevírání úřadů na základě zveřejňování otevřených dat, které podle Jiřího Skuhrovce přináší nejen transparentnost, ale i úsporu a zefektivnění IT. „Uveřejňujeme informace o veřejných zakázkách, všechny faktury nad 20 000 Kč, videozáznamy ze zasedání zastupitelstva a dokumenty v různých formátech. Díky tomu nám mimo jiné stále klesá počet žádostí, které bychom museli vypořádávat „podle stošestky“, popsal svůj recept radní a webmaster obce Psáry Vít Olmr. Na závěr Martin Dítě představil dotační možnosti EU, aktuálně zejména výzvu 28, které mohou účastníci využít pro financování informačních a komunikačních systémů právě pro zvyšování transparentnosti organizací veřejné správy a samosprávy.

Další informace o akci Vámráda poskytnu.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru