Menu

Konference: Ochrana duš. a průmysl. vlastnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 14. října 2016

Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví pro bezpečné podnikání

Společnost Seminaria pořádá 23. listopadu 2016 v Praze odbornou konferenci Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví pro bezpečné podnikání, která je určena zejména pro ředitele a majitele firem, obchodní manažery, právní specialisty firem, ale také pro advokáty působící v oblasti autorského a patentového práva a patentové zástupce. Odborná akce mimo jiné představí i stanoviska na judikáty týkající se patentů, autorského práva, ochranných známek a průmyslových vzorů. Konference se zúčastní zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví ČR i podnikatelských subjektů.

Většina firem musí konkurenceschopnost neustále podporovat inovačními aktivitami, ať už v oblasti vývoje nových produktů, nových řešení nebo v oblasti redesignu. Podnikatel však při strategickém rozvoji podniku musí čelit nástrahám a rizikům, které mohou v konkurenčním prostředí vznikat. Důležitou součástí strategie je pak ochrana nemateriálního majetku, duševního vlastnictví a goodwillu. Inovační aktivity musí být podporovány řádnou ochranou ještě dříve, než vstoupí na trh, a to s ohledem na domácí trh i na specifika exportních teritorií. Nízké nebo žádné povědomí o právním rámci ochrany duševního i průmyslového vlastnictví se tak stává pro společnosti velkou konkurenční nevýhodou. Firmy by měly přesně vědět, jak ochránit své vlastnictví, ale také jak neohrozit práva jiného subjektu. Západní firmy jsou v této oblasti právně gramotnější a prohrané spory při zneužití cizích práv či soudní výdaje při útoku patentového trolla jdou do milionů.

Inovace a zlepšovatelství mohou každou výrobní společnost posunout výrazně dopředu. Příkladem může být firemní inovační kultura společnosti ŠKODA AUTO, jejíž aktivity výrazně přispívají k zachování růstového trendu. V roce 2015 zaměstnanci podali přes 28 tisíc zlepšovatelských návrhů a byly zaznamenány čisté přínosy ve výši 346 mil. Kč.

Problematika duševního vlastnictví se může týkat práva vynálezeckého, ochrany designu, ochranné známky, nezapsání obchodního označení, obchodního tajemství a autorského práva. Během jediného dne účastníci získají přehled o možnostech ochrany v kontextu autorského a průmyslového práva, zjistí, jaká rizika mohou očekávat na domácím trhu i zahraničních trzích včetně mimoevropských. Seznámí se s procesem získávání ochrany formou užitného vzoru či patentu i s finančními kontexty – daňovou problematikou i dotačními možnostmi při zavádění ochranných opatření.

Další informace o akci naleznete na www.seminaria.cz.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru