Menu

Konference: Ochrana duš. a průmysl. vlastnictví_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 30. listopadu 2016

Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví pro bezpečné podnikání

Většina firem musí svou konkurenceschopnost neustále podporovat inovačními aktivitami, ať už v oblasti vývoje nových produktů, nových řešení nebo v oblasti re-designu. Dříve, než s novinkami vstoupí na trh, by však měly tyto inovace chránit, a to s ohledem na domácí trh i specifika exportních teritorií. Právě v duchu právní ochrany duševního vlastnictví se nesla odborná konference s názvem Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví pro bezpečné podnikání, kterou pořádala společnost Seminaria. Hlavním partnerem konference byla advokátní a patentová kancelář Čermák a spol.  

Duševní vlastnictví tvoří významnou hodnotu podniku, přitom bývá nejvíce přehlíženým majetkem společnosti. Jeho ochrana bývá málokdy součástí byznys-strategie, přestože představuje možnost zvýšit hodnotu podniku, resp. přímo jeho výnosy. Díky ochraně duševního a průmyslového vlastnictví mohou podnikům vznikat nejen nové obchodní příležitosti, ale sami mohou aktivně vytvářet překážky vstupu na trh pro konkurenci.

Pokud chce společnost expandovat do zahraničí, měla by si vždy chránit duševní vlastnictví. „V tomto neexistuje jedna univerzální strategie, která by fungovala pro všechny,“ říká Vojtěch Chloupek, z advokátní kanceláře Bird & Bird, „pro každé odvětví průmyslu jsou zajímavá jiná práva a každá oblast se chová jinak, takže je potřeba vždy strategii šít na míru konkrétní společnosti.“

Duševní vlastnictví představuje také poměrně velké riziko. Podle odhadu WIPO 2010 na světě existuje asi 7,3 milionu platných patentů. Počet patentových přihlášek neustále roste, až 2 miliony ročně. Spory v této oblasti jsou na denním pořádku, roste počet sporných řízení, rostou s tím spojené náklady a společnosti začínají být agresivnější.

Mezi nejznámější, ale zároveň nejkomplikovanější ochranu patří patent. Jedná se o formu právních ochrany vynálezu přiznané státem, který je nový, průmyslově využitelný a který je výsledkem vynálezecké činnosti. Proč by vlastně měli společnosti své vynálezy patentovat? Určitě to je významný zdroj příjmů a ochrana investic, které předjímají exkluzivní právo zápovědi. Patent se může stát konkurenční výhodou obzvláště v případě, kdy je hojně žádanou novinkou na trhu. Může být zajímavým marketingovým nástrojem a zlepšovat image podniku. Patent nejenže chrání investice společnosti do výzkumu a vývoje, ale také chrání před plagiátory.

Další informace o akci naleznete na www.seminaria.cz.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru