Menu

Konference: Obec na suchu

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 1. října 2019

Celostátní konference
Obec na suchu: opatření pro hospodaření s obecní vodou

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 23. 10. 2019 v Praze významnou celostátní konferenci na téma Obec na suchu: opatření pro hospodaření s obecní vodou. Na odborné akci vystoupí ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder, Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského a zástupci Ministerstva životního prostředí.

Nedostatek vody je v dnešní době celospolečenskou hrozbou. Trápí obce i města a klade na jejich vedení zcela nové požadavky. Na zoufalou situaci reaguje vláda novelou vodního zákona. Na různá opatření pro hospodárnější zacházení s vodními zdroji jsou k dispozici dotace, případně i jejich finanční navýšení. Dostupná jsou již také osvědčená opatření, která obcím usnadní řešení situace přímo i bez nadměrných finančních investic a zvýšené represivního tlaku na občany.

Program celodenní konference zahájí příspěvek o vývoji hydrologické situace na území ČR. Poskytne náhled na stav hladin podzemních vod a jejich předpokládaný vývoj. Hlavní téma bude věnováno novele vodního zákona a dotacím, které bude možné čerpat. Zazní i detaily k systému HAMR, jenž je založen na propojení půdního modelu a modelu hydrologické a vodohospodářské bilance. Nástroj bude poskytovat informace, jaký je současný stav vodních zdrojů a jak by se měl vyvíjet na základě předpovědi, která bude podkladem pro operativní řízení vodních zdrojů.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí a krajů, ale i zástupcům vodohospodářských organizací.

Hlavním cílem konference Obec na suchu: opatření pro hospodaření s obecní vodou je seznámit účastníky s novelou vodního zákona. Ta zavádí nástroje pro monitorování situace a stanovuje postupy pro následné řešení krizového stavu z důvodu dlouhodobého sucha. V rámci konference přímo od MŽP zazní, jaké finanční dotace pro obce a města plánují.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru