Menu

Konference: Obec na suchu_2

 T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 24. října 2019

Celostátní konference
Obec na suchu: opatření pro hospodaření s obecní vodou

Společnost Seminaria uspořádala ve středu, 23. 10. 2019 v Praze celostátní konferenci na téma Obec na suchu: opatření pro hospodaření s obecní vodou. Na akci se jako přednášející mimo jiné podíleli Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského a Jan Kříž, náměstek a ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů na MŽP.

Konference byla zahájena příspěvkem zástupce Českého hydrometeorologického ústavu o vývoji hydrologické situace v České republice. Účastníci byli detailně seznámeni se zásobou vody v půdě a jejích změnách. Závěrem zaznělo i srovnání deficitu srážek s předchozím obdobím.

V programu celodenní akce nechyběl prostor ani pro samotnou novelu vodního zákona, která reaguje na sucho během let 2014–2018.Jakým způsobem sucho a nedostatek vody v obci zvládat a jak na to reagovat, přiblížil posluchačům Josef Reidinger z Ministerstva životního prostředí.

Adam Vizina a Martina Sýkorová se ujali velmi praktických příspěvků. V dopoledním bloku byl podrobně představen systém HAMR, jenž je založen na propojení půdního modelu s modelem hydrologické a vodohospodářské bilance. Jeho cílem je poskytovat informace o aktuálním stavu a stavu budoucím, na základě předpovědí. Druhým příspěvek se naopak věnoval projektu Modrá a zelená infrastruktura, která, pokud je dobře promyšlená, zlepšuje situaci měst a obci v kritickém období sucha.

Závěrečného slova se ujal Jan Kříž s dotačními tituly MŽP a SFŽP. Ukázal konkrétní případy, které MŽP finančně podpořilo a upozornil zástupce měst a obcí a velký počet nevyčerpaných finančních prostředků.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s novelou vodního zákona, která zavádí nástroje pro monitorování situace a vymezuje postupy pro řešení krizového stavu následkem sucha.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru