Menu

Konference: Nový zákon o řízení veř. financí

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 11. dubna 2017

Celostátní konference

Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí 

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 26. 4. 2017 v Praze celostátní konferenci na téma Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí. Konference seznámí účastníky se změnami, které mají nastat ve správě veřejných financí. Účastníci dále zjistí, jakým způsobem dojde k regulaci interního auditu. Na konferenci mimo jiné vystoupí Jan Lokajíček z Ministerstva financí ČR s Metodikami veřejného nakupování, nebo Danuše Prokůpková, členka Komory auditorů České republiky.

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahradí prozatím platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dotkne se skoro 13 000 veřejnosprávních pracovníků. Cílem návrhu je zjednodušit řízení a kontrolu veřejných financí a chránit je dle principu 3E tak, aby s nimi bylo nakládáno účelně, hospodárně a s nejlépe dosaženými výsledky.

Další výraznou změnou je přesun výkonu kontroly a vyměřování na poskytovatele dotace. Smyslem zákona je systémově omezit duplicity ve vykonávaných kontrolách dotací.  Do budoucna by kontrola a vyměřování bylo přesunuto na poskytovatele dotací a ministerstvo financí a vymáhaní naopak na celní správu.

V neposlední řadě je snaha uplatnit zásady jednotného auditu, díky nimž je možnost spolehnout se na výsledky předchozích kontrol. V návrhu zákona je proto kladen větší důraz na soulad kontrol při jejich plánování a sdílení výsledků.

Hlavním cílem konference Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí je objasnit účastníkům, jakým způsobem bude třeba změnit interní procesy a postupy v jejich organizaci.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru