Menu

Konference: Nový zákon o hazardních hrách

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 7. září 2016

Co přinese nový zákon o hazardních hrách obcím

Společnost Seminaria pořádá 19. října 2016 v Praze celostátní odbornou konferenci Nový zákon o hazardních hrách – dopady na obce, která je určena zejména pro starosty a zástupce měst a obcí nebo právníky právě těchto úřadů. Nad dlouhodobým problémem týkajícím se hazardu a s ním souvisejícími otázkami budou mimo jiné diskutovat samotní zástupci tvůrců zákona i strategičtí experti Úřadu vlády ČR.

Představitelé měst a obcí se dlouhodobě potýkají s problematikou hazardu. Nový zákon o hazardních hrách 186/2016 Sb., který vstoupí v účinnost v lednu 2017, nastavuje nově některá pravidla a mění správní a regulační agendy. Zároveň nabízí možnosti, které zvyšují pravomoci územně samosprávních celků v řešení hazardu a souvisejících jevů na svém území.

Hlavními diskutovanými tématy budou novinky, jako jsou opatření na ochranu hráčů, změny v povolovacím procesu, zpřísněná úprava pokut a represivních opatření či nově zrušení  možnosti provozování hazardu v hospodách, barech či na benzinových pumpách. Účastníci získají přehled o možnostech, jak s provozovateli herních zařízení jednat, a praktické informace o možných důsledcích regulace či neregulace pro obec.

Zajímavou součástí konference bude řešení sociálně ekonomických dopadů na společnost. „Politika v oblasti hazardního hraní musí klást důraz na prevenci proti závislému hráčství“, říká národní protidrogový koordinátor Úřadu vlády, „cílem každé obce by mělo být omezení rozvoje problémového a patologického hráčství a minimalizace  souvisejících zdravotních a sociálních dopadů, kriminality a sociálního vyloučení.“

Na konferenci Nový zákon o hazardních hrách – dopady na obce během jednoho dne účastníci získají přehled o změnách v povolovacím procesu, dozví se více informací o přísnějším sankciování a represivních opatření. Seznámí se s novinkami, jako jsou opatření na ochranu hráčů či nově zrušení možnosti provozování hazardu v hospodách a barech.

Další informace o akci Vám ráda poskytnu.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru