Menu

Konference: Nový zákon o hazardních hrách_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 20. října 2016

Hazardní hry v obcích – nové možnosti regulace

Dne 19. října se uskutečnila konference Nový zákon o hazardních hrách – dopady na obce, kterou pořádala společnost Seminaria. Na konferenci byly představeny hlavní myšlenky nového zákona o hazardních hrách samotnými tvůrci, tedy zástupci Ministerstva financí ČR, a nové možnosti přístupu k regulaci hazardu.

Účastníci konference hned od počátku dali najevo, že téma je velmi kontroverzní a stejně tak i nová zákonná úprava je souhrnem kompromisů, které však vychází ze snahy přispět i k lepšímu ošetření negativních jevů, které s hazardem souvisí. „Nový zákon o hazardních hrách byl nutný i z důvodu technické zastaralosti loterijního zákona a také z důvodu nárůstu ilegálního hazardu,“ vysvětloval důvody vzniku nového zákona náměstek ministra financí, Ondřej Závodský. Petra Ďurovičová následně shrnula všechny zásadní změny, které nový zákon přinese, nicméně diskuse ukázala, že i stávající stav přináší mnoho nejasností a sporných výkladů na základě judikátů a že problém povolovacího procesu, obecně závazných vyhlášek, rušení a kontrol herních prostorů není pro obce snadnou agendou.

Konference zprostředkovala i zajímavý socioekonomický pohled na možnou regulaci hazardu pomocí ekonomické kalkulace příjmů z herního byznysu pro obec a nákladů spojených s eliminací negativních jevů, které s sebou automaticky provozování hazardu nese. Navíc lokalizaci těchto nákladů nelze omezit pouze na obec, negativními jevy je ovlivněna vždy širší spádová oblast, tj. rozhodnutí o povolení či nepovolení hazardu by měla ideálně probíhat při zvážení všech těchto souvislostí, ne pouze z hlediska čistého finančního příjmu z těchto aktivit.

Na konferenci Nový zákon o hazardních hrách – dopady na obce získali účastníci vhled nejen do jádra nového zákona, ale seznámili se i s širším kontextem problematiky hazardního hraní, principy hazardního byznysu a jeho negativy. Je ale jasné, a diskutující z pléna to potvrdili, že jinak bude problematiku vnímat malá obec s jedním automatem v restauračním zařízení, větší příhraniční obec, kterou hazardní hry živí, a jinak velké město, které je schopno se regulaci postavit čelem i z důvodů jiné finanční situace, jak potvrdil zastupitel města Brna, Matěj Hollan.

Další informace o akci naleznete na www.seminaria.cz.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru