Menu

Konference: Novely odpadových zákonů 2020

T I S K O V Á   Z P R Á V A
Praha, 14. února 2020

Celostátní konference
Novely odpadových zákonů 2020

Společnost Seminaria pořádá v úterý, 31. 3. 2020 v Praze celostátní konferenci na téma Novely odpadových zákonů 2020. Na odborné akci mimo jiné vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí a Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Evropský balíček oběhového hospodářství významně řeší nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Chystaná novelizace odpadové legislativy je předmětem mnoha vášnivých diskusí a její dopad bude zásadní. Významně zvýší tlak na předcházení vzniku odpadů a posun hospodaření s odpady směrem od skládkování k třídění a recyklaci.

Ředitel legislativního odboru MŽP ČR účastníkům objasní východiska pro novou legislativu na úseku nakládání s odpady a důvody její přípravy z hlediska tlaku legislativy EU i z pohledu vnitrostátního zájmu. Neopomene ani nejvýznamnější oblasti diskutované v průběhu připomínkového řízení a ve vládě a ozřejmí předpokládaný průběh projednávání nové legislativy v Parlamentu ČR.

Evropskou strategii, jejíž prioritou má být co největší třídění komunálních odpadů a jejich recyklace a která je i pro ČR závazná, shrne Petr Havelka a upozorní na meze navrhované legislativy pro dosažení slibovaných cílů. Na závěr celodenní konference nebudou chybět ani zkušenosti města Buštěhrad  při snaze o motivaci občanů ke třídění odpadu.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí a krajů, ale i zástupcům velkých výrobních firem, společností zabývajících se recyklací a skládkováním či spaloven.

Hlavním cílem konference Novely odpadových zákonů 2020 je seznámit účastníky se změnami, které proběhnou na úrovni čtyř odpadových zákonů a které všechny přinutí změnit způsob zacházení s odpady. Jak se vypořádat s opatřením jako je růst skládkovacího poplatku, jak dosáhnout na recyklační slevu v obci, jaké obalové materiály ano, jaké ne a co s výrobky s ukončenou životností.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru