Menu

Konference: Novela zákona o obchodních korporacích

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 12. listopadu 2019

Celostátní konference
Novela zákona o obchodních korporacích

Již brzy všechny společnosti čekají zásadní změny, které přináší novela zákona 90/2012 Sb. do praxe firem. Společnost Seminaria nezahálí, a nejen pro jejich majitele připravila konferenci Novela zákona o obchodních korporacích, která se uskuteční ve středu 4. prosince v pražském Hotelu Occidental****.

Na konferenci s příspěvkem k samotné novele vystoupí náměstek legislativní sekce Ministerstva spravedlnosti ČR, Michal Franěk. Dále budou shrnuty informace k založení a nastavení společnosti z pohledu aktuální praxe a na nich budou demonstrovány změny, které všechny procesy posunou a změní. S tím souvisí jednak podíly a rozdělení zisku, ale i svolávání a působnost orgánů společnosti.

Ivan Chalupa se bude věnovat právům a povinnostem statutárního orgánu vůči valné hromadě již z pohledu připravované novely zákona o obchodních korporacích.

Neopomine záležitosti, které statutární orgán povinně předkládá valné hromadě ke schválení. Konference rovněž přinese informace o schvalování benefitů za vykonávanou funkci, možnosti limitace odpovědnosti za škodu vzniklou z pokynu valné hromady, pokud jde o obchodního vedení a problematiku jednostranného odstoupení z výkonu funkce a s tím spojené oznámení valné hromadě.

Konference Novela zákona o obchodních korporacích je určena pro jednatele, předsedy a členy představenstev, personální ředitele, podnikové právníky a advokáty se specializací na obchodní právo.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru