Menu

Konference: Novela zákona o obch. korporacích_2

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 6. prosince 2019

Celostátní konference

Novela zákona o obchodních korporacích

V prvním adventním týdnu uspořádala společnost Seminaria konferenci na dílčí témata aktuálně schvalované novely zákona o obchodních korporacích. Ve středu 4. prosince se v pražském Hotelu Occidental sešli právní experti na toto téma, ale také náměstek legislativní sekce Ministerstva spravedlnosti ČR, Michal Franěk.

Novela zákona 90/2012 Sb. se v tomto týdnu nachází u hlavy senátu a v případě schválení bude účinná od 1. ledna 2021. Do praxe firem přinese novinky, které mají zjednodušit proces fungování společností. V příspěvku Michala Fraňka mimo jiné zaznělo, že se do budoucna počítá s další novelou plynoucí z nové evropské směrnice o zjednodušení zakládání společností. Ovšem ta je zatím stále na začátku.

Příspěvku s novými možnostmi založení a nastavení obchodní společnosti dle novely se věnovala Tereza Jarošová z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák a partneři. Upozornila účastníky na kontroverzní situace, které mohou při zakládání společnosti nastat, jako je například zaměnitelný název společnosti. Věnovala se změnám, které plynou z novely pro nastavování podílů s návaznými právy jednotlivých společníků. Zmínila i řadu případů z praxe, kdy sama řešila nevyjasněné či špatně vydefinované vztahy mezi společníky. Dále uvedla, že nově lze složit základní kapitál do výše 20 000 Kč u notáře.

Velmi praktického příspěvku s následnou dlouhou diskusí se ujal Ivan Chalupa. Zaměřil se na téma vztahu statutárního orgánu k valné hromadě. Konkrétně na záležitosti, které statutární orgán předkládá valné hromadě, ale i na následné schvalování benefitů za vykonávanou funkci.

Konference Novela zákona o obchodních korporacích přinesla pohled, jakým způsobem ovlivní podobu a změny společenských smluv, komu náleží obchodní vedení společnosti, či jaké změny se týkají valných hromad.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru