Menu

Konference: Novela stavebního zákona za dveřmi

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 11. května 2017

Celostátní konference

Novela stavebního zákona za dveřmi

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 24. 5. 2017 v Praze celostátní konferenci na téma Novela stavebního zákona za dveřmi. Konference seznámí účastníky s hlavními změnami v umisťování, povolování a užívání staveb. Na konferenci mimo jiné vystoupí Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu z Ministerstva pro místní rozvoj, nebo Pavel Černý, advokát a expert v oblasti stavebního práva.

Novela stavebního zákona přináší celou řadu novinek. Nejvýznamnější změnou je možnost sloučení územního a stavebního řízení do jednoho společného řízení, ke kterým se také může připojit i takzvaná EIA. Sloučené řízení však nebude povinné a investor si tak bude moci vybrat, zda ho využije. Nutno dodat, že sloučená možnost slibuje zkrátit přípravné období až o polovinu.

Další výraznou změnou jsou lhůty pro aktualizace či změny územně plánovací dokumentace, která také bude muset být po účinnosti nového zákona zveřejněna v úplném znění. Cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude nově prodloužen na čtyři roky.

Vedle zásadních novinek se novela stavebního zákona dotkne taktéž drobných stavebníků. Například v současné době lze stavět svépomocí pouze do 150 m2. Podle novely však toto omezení již platit nebude.

Hlavním cílem konference Novela stavebního zákona za dveřmi, je poskytnout jasnou představu, jak se změny odrazí do praxe velkých i drobných stavebníků i do postupů stavebních úřadů.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru