Menu

Konference: Novela stavebního zákona za dveřmi_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 26. května 2017

Novela stavebního zákona za dveřmi

Společnost Seminaria pořádala ve středu, 24. 5. 2017 celostátní konferenci Novela stavebního zákona za dveřmi. Stěžejního obsahového příspěvku se ujali samotní tvůrci novely.

Novela stavebního zákona by měla do českého stavebnictví vnést jednodušší podmínky pro zahájení stavby. S návrhem zákona se mění celkem 45 souvisejících předpisů. Hlavní změnou zákona je urychlení výstavby, kdy namísto absolvování třech povolovacích řízení bude možné podat žádost o jedno společné rozhodnutí, které v sobě bude zahrnovat posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí i stavební povolení.

Změna stavebního zákona se také výrazně dotkne „obyčejného stavebníka“, který nebude muset kolaudovat plot do výšky 2 m, pokud nebude hraničit s veřejným prostranstvím. „Zároveň bude jednodušší postavit si skleník či bazén, protože nebude třeba vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu,“ uvedla Pavlová. Na poukaz účastníků na nedostatečnou kvalifikaci i kapacitu stavebních úřadů pro realizaci společných řízení informovala účastníky konference, že před vstupem novely v účinnost plánuje MMR detailní školení pro jednotlivé stavební úřady a možná i pro investory. 

Připravovaná novela stavebního zákona a souvisejících předpisů dopadá i do oblasti energetických staveb, zejména když stavba nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí a nevyžaduje se územní rozhodnutí ani územní souhlas. „Stejná situace může také nastat, pokud dojde ke změně trasy, ale bude zachováno stávající ochranné a bezpečnostní pásmo,“ dodala Fialová.

Petr Slezák se se svým příspěvkem k posuzování vlivů na životní prostředí zaměřil na změny v posudku, který nebude nově rozesílán ani připomínkován, zkrátí se lhůta pro jeho zpracování, která bude nově maximálně 60 + 20 dnů. Zároveň vznikne nová lhůta pro doplnění posudku, pokud bude vrácen. Ministerstvo životního prostředí očekává od těchto změn urychlení procesu až o 50 i více dní.

V závěru konference vystoupila zástupkyně společnosti Frank Bold a poukázala na některé aspekty a výkladové nejasnosti, které připravovaná novela přinese.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
Marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru