Menu

Konference: Novela stavebního zákona_2.kon

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 1.listopadu 2017

Celostátní konference

Novela stavebního zákona za dveřmi

Společnost Seminaria pořádá v pondělí, 4. 12. 2017 v Praze celostátní konferenci na aktuální téma Novela stavebního zákona za dveřmi. Tvůrci novely představí hlavní změny v umisťování, povolování a užívání staveb. Účastníci tak získají jasnou představu, jak se změny odrazí do praxe, do postupů stavebních úřadů i do procesu posuzování vlivu na životní prostředí. O tom a mnohém dalším bude možné diskutovat mimo jiné s Marcelou Pavlovou, náměstkyně ministryně pro řízení sekce stavebního práva z Ministerstva pro místní rozvoj.

Schválená novela, která nabyde účinnosti 1. ledna 2018, umožňuje např. sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA. Cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů je nově z původních dvou let prodloužen na čtyři roky a bude kladen větší důraz na průběžné aktualizace. Podmínkou účinnosti aktualizace je zveřejnění dokumentů na internetu tak, aby k nim každý měl neomezený přístup.

Novela taktéž pamatuje i na drobné živnostníky např. umožňuje postavit rodinný dům či rekreační chatu bez omezení stavební plochy pouze na stavební ohlášení. Nově nebude stavitel potřebovat ohlášení pro skleníky ani pro bazény na zastavěném pozemku rodinného domu či chaty.

Hlavním cílem konference Novela stavebního zákona za dveřmi je poskytnout jasnou představu, jak se schválené změny začátkem roku 2018 promítnou do praxe velkých i drobných stavebníků i do postupů stavebních úřadů.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru