Menu

Konference: Financování regionálního školství_4

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 20. května 2019

Financování regionálního školství

Již třetí ročník konference Financování regionálního školství pořádala společnost Seminaria 15. 5. 2019. v Praze. Reforma financování je za dveřmi a ovlivní školní rok 2019/2020. Legislativní pohled poskytl zástupce MŠMT a ekonomického rozboru se ujali přední odborníci z praxe.

Tomáš Kyselica se mimo základních informací, které z právní úpravy vycházejí, věnoval také nařízení PHmax, které je pro každý druh školy jiné. Rovněž upozornil zástupce mateřských škol, že PHmax se počítá za jednotlivá pracoviště zvlášť, pokud spolu prostorově nesouvisí. Závěrem svého příspěvku doporučil účastníkům konference navštívit webové stránky ministerstva, které vydalo metodiky pro správný výpočet PHmax s tím, že již každá škola má v tuto chvíli tento údaj k dispozici od ministerstva. Ředitelé škol mají ovšem evidentní ambici do parametrů výpočtu proniknout tak, aby byli schopni modelovat si různé situace a z nich předvídat finanční kondici školy.

Petra Schwarzová navázala svým příspěvkem s několika praktickými příklady výpočtů, nicméně musela konstatovat, že i nový systém přinese problémy a nebude neprůstřelný. Nebude schopen reagovat na změny v průběhu roku, které nelze vždy predikovat a které významně mění finanční potřeby škol.

Hana Lipovská, zástupkyně makroekonomického pohledu, vystoupila na konferenci s přednáškou na téma – Financování škol napříč časem a prostorem: Jen dobré úmysly nestačí. Poukázala na modely financování škol fungující v odlišných ekonomikách a historických souvislostech, které se opírají o kvantitativní nebo kvalitativní přístup. Ovšem nejlepší systém je ten nejjednodušší a zejména stabilní. Závěrem dodala: „Financování škol není problém ekonomický, ale politický.“

V posledních minutách celostátní konference se účastnici mohli dozvědět o různých možnostech alternativního financování a úskalím jejího účtování. Zejména v jakém případě lze přijmou dar, ať už finanční či věcný nebo jak postupovat v případě pronájmu školních prostor.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s konkrétními dopady reformy financování v různých typech škola poskytnout vodítka pro porovnání stávajícího rozpočtu a rozpočtu dle nové metodiky.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
Marketingový manažer
T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz                                                 

Nahoru