Menu

Konference: Financování regionálního školství_3

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 29. března 2019

Celostátní konference
Financování regionálního školství od roku 2019/2020

Ve středu 15. května 2019 se v Praze uskuteční již třetí vydání úspěšné celostátní konference Financování regionálního školství od roku 2019/2020, pod taktovkou společnosti Seminaria. Na odborné akci vystoupí mimo jiné Vítězslav Němčák, který poskytne účastníkům informace o aktuálním stavu nové právní úpravy financování regionálního školství, Hana Lipovská se srovnáním různých modelů financování škol a Petra Počtová s nejnovějšími postřehy z dotačních titulů.

Přichází přelomový školní rok 2019/2020, ve kterém bude spuštěna zásadní reforma financování s dopady na rozpočty většiny škol. Časové rozdělení nástupu reformy spolu s řadou dosud nevyjasněných otázek zvyšují nejistotu před startem. Ředitelé škol potřebují vědět, jaké finance budou mít k dispozici na platy pedagogů včetně nadtarifních složek a také kolik nepedagogických pracovníků budou moci zaplatit.

Cílem reformy je odstranit různorodost financování stejných vzdělávacích oborů a zamezit negativním finančním dopadům při poklesu počtu žáků. Díky těmto opatřením by nemělo docházet k přijímání studentů na střední školy bez ohledu na jejich studijní předpoklady za účelem získání větší finanční podpory pro svoji činnost.

Konference přináší pohled na zcela konkrétní dopady reformy financování v různých typech škol. Součástí bude i diskuze nad možnými scénáři. Účastníkům budou představena vodítka pro porovnání stávajícího rozpočtu a rozpočtu dle nové metodiky. Odpolední bloky konference poskytnou informace o dalších doplňkových zdrojích financování a jejich využitelností ve školách.

Konference je určena zejména pro ředitele mateřských, základních a středních škol, pro jejich ekonomy i účetní. Stejně tak je vhodná pro zástupce zřizovatelů těchto škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru