Menu

Konference: Financování regionálního školství_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 12. března 2018

Financování regionálního školství

Dne 7. března 2018 přišlo diskutovat bezmála 300 zástupců českých i moravských škol k tématu konference Financování regionálního školství, která proběhla pod vedením společnosti Seminaria a za účasti Václava Klause ml. Na konferenci určené zejména pro vedení škol, jejich ekonomy a účetní vystoupili přední odborníci zabývající se tématem financování školství z pohledu legislativního, ekonomického i politického.

V úvodním slovu se Václav Klaus ml. vyjádřil k rozpočtu školství, kde je počítáno v průměru s 80 tisíci Kč na jednoho žáka, a následně zdůraznil, že on sám se chce zaměřit na to, jak peníze daňových poplatníků dostat do škol. Jeho příspěvkem byla zahájena velmi živá diskuse, která nadále provázela celý konferenční program a ve které zaznělo mnoho i protichůdných názorů podložených různorodými praktickými zkušenostmi.

V dalším příspěvku vystoupil Vítězslav Němčák s právním pohledem na novelu školského zákona, jejíž účinnost je plánována na 1. září 2018. K tomuto datu vystaví ministerstvo metodiky k novele zákona, zejména k výpočtům PHmaxů. Rozpočtově však bude nová právní úprava školského zákona účinná až od 1. ledna 2019.

V druhém bloku konference vystoupila paní Petra Jelínková s příspěvkem k finančním tokům ve školách. Představila účastníkům finanční toky, které školy mají k dispozici, jak je mohou získat, a hlavně jak je využít. Po ní se příspěvku ujal předseda školských odborových svazů, František Dobšík, který se zaměřil na aktuální stav a plány pro financování nepedagogických pracovníků ve školství.

Odpolední blok zahájila Hana Lipovská s velmi zajímavou přednáškou k financování škol napříč časem a prostorem a představila účastníkům modely financování škol v jiných zemích. V závěru konference poskytli přednášející informace k dotačním možnostem a k alternativním zdrojům financování škol.

Cílem konference bylo přiblížit účastníkům legislativní pozadí připravované reformy financování a představit možné zdroje financování, jejich využitelnost ve školách, výhody i omezení dotací či sponzoringu a vlastní ekonomické činnosti.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz                                                 

Nahoru