Menu

Konference: Financování regionálního školství_2.k2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 19. října 2018

Financování regionálního školství

Druhý ročník konference Financování regionálního školství se uskutečnil 17. října 2018 v Praze pod taktovkou společnosti Seminaria. Na konferenci určené zejména pro vedení škol, jejich ekonomy a účetní vystoupili přední odborníci zabývající se tématem financování školství z pohledu legislativního a ekonomického.

Ačkoli reforma financování bude účinná až 1. 1. 2020, dotkne se již školního roku 2019/2020. Vítězslav Němčák účastníkům poskytl informace k pravidlům pro výpočet PHmaxů pro jednotlivá školská zařízení. Už 1. 9. 2019 bude třeba přemýšlet nad počty dětí a skladbou pedagogického sboru, protože to se ve finále projeví v rozpočtu pro rok 2020. Ze strany zástupců škol zazněl požadavek na vytvoření automatické online kalkulačky, v rámci které by mohli pružně simulovat různé situace a získávat jasnější představu, jak se změny ve třídách či v personálním složení promítnou do jejich financí.

Petra Schwarzová naznačila některé praktické příklady nových výpočtů, nicméně musela konstatovat, že i nový systém přinese problémy a nebude neprůstřelný. Nebude schopen reagovat na změny v průběhu roku, které nelze vždy predikovat a které významně mění finanční potřeby škol. Zároveň bude nový systém odrážet změny z roku na rok, které ovlivní výši financí a tím i třeba celou koncepci výuky, např. možnost rozdělení tříd na výuku cizích jazyků apod.

Hana Lipovská vystoupila na konferenci s přednáškou na téma – Financování škol napříč časem a prostorem: Jen dobré úmysly nestačí. Poukázala na modely financování škol v různých státech, které se opírají o kvantitativní nebo kvalitativní přístup. Svým makroekonomickým nadhledem konstatovala: „Financování škol není problém ekonomický, ale politický.“ A shrnula, že nejlepší systém je ten nejjednodušší a zejména stabilní.

Předposlední příspěvek se věnoval dotačním možnostem pro školy, zejména rozdílům mezi Šablonami I a II. Nově bude prodloužené monitorovací období z 6 na 8 měsíců, další pozitivní změnou je, že školy dostanou všech 100 % finančních prostředků na celé 2 realizační roky do 30 dnů od rozhodnutí. Na závěr bylo hojně diskutováno téma doplňkových činností ve škole, jejichž realizace není z právního ani účetního hlediska vůbec jednoduchá.

Cílem konference bylo objasnit účastníkům, jaké je legislativní pozadí reformy financování a jaké konkrétní dopady bude mít v rozpočtech různých typů škol. Zároveň byly představeny další možné zdroje financování a jejich využitelnost ve školách – výhody i omezení dotací či sponzoringu a vlastní ekonomické činnosti.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
Marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz              

Nahoru