Menu

Konference: Dotace EU pro školy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 18. srpna 2016

Dotace EU pro školy – jak žádat, uspět a čerpat

Společnost Seminaria pořádá 12. října 2016 v Praze již 4. ročník celostátní konference Dotace EU pro školy: šablony, MS2014+ a jak uspět se žádostí u hodnotitelů, která je určena zejména vedení škol a jejich zřizovatelům. Odborná akce mimo jiné zprostředkuje pohled hodnotitelů žádostí o dotace v rámci OP VVV a posluchače seznámí s informacemi, které se jako žadatel běžně nedozví.

Nové operační období je v plném proudu a každá škola potřebuje investice, které přesahují rámec finančního rozpočtu zřizovatelů. Zajímavým řešením mohou být dotované projekty Evropskou unií. Na konferenci si posluchači udělají přehled o aktuálních i připravovaných výzvách, zjistí, na co lze získané finance použít, jak pracovat se systémem MS2014+ a na co si dát pozor při přípravě žádostí i samotné projektové realizaci.

Nabídka čerpání financí pro školy je v dotačním období 2014-2020 opravdu široká, je možné modernizovat a vybavit školy, ale i rozvíjet kvalitu výuky neinvestičními projekty, vzdělávat pedagogy i nepedagogický personál. Zdroje jsou ale omezené a soutěž o ně je náročná.

„Postup hodnocení je v zásadě stejný pro všechny operační programy“, říká Veronika Součková, projektová manažerka a hodnotitelka, „na druhou stranu způsob výběru hodnotitelů a především manuál co, jak a podle čeho hodnotit má každý operační program odlišný.“ Je-li žadatel informovaný, může se vyhnout nejen kritickým místům v žádosti o dotaci, ale eliminovat i hlavní příčiny pochybení při realizaci projektu. Praktická doporučení, jak se při realizaci projektů vyhnout nesrovnalostem, vzniku nezpůsobilých výdajů a finančním postihům, jsou základem pro úspěšné dokončení projektu.

Na konferenci Dotace EU pro školy během jednoho dne účastníci získají souhrnný přehled o hlavních příležitostech programového období 2014-2020 pro mateřské, základní a střední školy. Experti a odborníci upozorní, jak se vyhnout největším úskalím při realizaci projektů a objasní, jak žádost včetně realizace dotáhnout úspěšně do konce.

Další informace o akci Vám ráda poskytnu.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: jana.bobkova@seminaria.cz

Nahoru