Menu

Společenská odpovědnost

V roce 2020 jsme přispěli o.p.s. Helppes na výcvik asistenčních pejsků pro handikepované, protože se nám líbí jejich zapálení pro tuto důležitou věc. Dále jsme podpořili nadaci Divoké husy, která má unikátní projekt ve stylu "pomož si a my ti pomůžeme". Podpoří totiž neziskové projekty v sociální a zdravotní oblasti tak, že zdvojnásobí výtěžky každé benefiční akce až do výše 60 000 Kč. V neposlední řadě jsme přispěli, téměř již tradičně, Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové.

V roce 2019 jsme jako společnost přispěli Nadačnímu fondu Nemocnice Na Homolce na pořízení přístrojového vybavení pro oddělení kardiologie, které vede dynamický a inovativní prof. Petr Neužil. Jednatel a majitel společnosti pokračuje v osobní podpoře nadací Dobrý anděl a SOS dětské vesničky, v roce 2019 podpořil projekt Nadace Charty 77 - Konta bariéry "Run and Help".

V roce 2018 jsme přispěli Nadaci Charty 77 / Konto Bariéry na projekt bionické ruky, která je významným pokrokem pro život lidí bez horní končetiny.

V roce 2017 jsme přispěli obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové (program Senior) a Nadaci Krása pomoci.

V roce 2016 jsme přispěli Ústřední vojenské nemocnici v Praze na vybavení mateřské školky pro děti zaměstnanců nemocnice.

V roce 2015 jsme přispěli Nadačnímu fondu Kapka naděje.

Nahoru