Menu

Školení v oblasti veřejných zakázek

Pokud se váš podnik zabývá výrobou zboží, poskytováním služeb či stavebními pracemi, pravděpodobně se dříve či později budete ucházet o veřejnou zakázku. Tedy zakázku, kterou vypisuje veřejný sektor - stát, obec či jiná instituce, která hospodaří s veřejnými penězi. Vypisovatelem veřejné zakázky může být i soukromá společnost, pokud čerpá prostředky z dotací Evropské unie nebo z národních dotačních zdrojů či státních pobídek.

konference_prumysl_4.0_2Váš podnik bude v takovém případě soutěžit s dalšími firmami o to, aby mohl zajistit dodávku poptávaných výrobků či služeb. V případě, že působíte ve veřejném sektoru, budete takové zakázky zadávat povinně.

Zadávání i plnění veřejných zakázek se řídí striktními pravidly. I drobná chyba může vést k potížím, k vyřazení ze soutěže, nebo v případě chybného postupu zadavatele k vysoké pokutě, kterou může udělit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Z tohoto důvodu by vzdělávání v oblasti veřejných zakázek mělo být prioritou každého zadavatele i dodavatele.

Co se na seminářích dozvíte

Naše školení jsou vhodná pro dodavatele i zadavatele. Všechny semináře vedou zkušení lektoři, kteří mají se zadáváním i realizací veřejných zakázek reálné zkušenosti. Kromě potřebných faktů tak na seminářích nechybějí ani příklady z každodenní praxe.

S jakými tématy se setkáte v kurzech pro dodavatele

  • jak se vyhnout zbytečným chybám, které mohou vést k vyřazení ze soutěže o zakázku
  • jak na přípravu nabídky
  • jak lze měnit smlouvy
  • jak posoudit způsobilost dodavatele a jak prokázat vlastní kvalifikaci pro plnění zakázky

Příklady témat v kurzech pro zadavatele

  • jaké změny přináší nový zákon o veřejných zakázkách
  • jak vybrat nejvhodnější nabídku
  • jak řešit problémy s uchazeči či dodavateli
  • elektronické zadávání veřejných zakázek
  • postup při zadávání zakázek malého rozsahu či zakázek ve formátu podlimitního řízení

Konference_zaber_do_saluHlavním cílem je seznámit účastníky s nejdůležitějšími povinnostmi dodavatelů a zadavatelů, s legislativními změnami a konkrétními příklady změn ve srovnání s dnešním stavem. Po absolvování semináře byste se měli orientovat v základních pravidlech zadávání a plnění veřejných zakázek a být schopni se vyvarovat zbytečných chyb.

Pokud má Vaše firma nebo veřejná instituce zájem o školení v oblasti veřejných zakázek, doporučujeme sledovat náš program v této oblasti.

Nahoru