Menu

Školení v oblasti reportingu a controllingu

Schopnost porozumět reportovaným informacím a správně je interpretovat je pro jakoukoliv firmu klíčová. Právě od těchto údajů se totiž mohou odvíjet různá zásadní rozhodnutí, která mají vliv na výkonnost firmy a její budoucnost.

konference_narodni_iniciativa_prumysl_4.0Vedoucí manažer či controller proto musí například sledovat ziskovost a efektivitu řízené společnosti, jejích poboček a konkrétních produktů. V případě, že je některá oblast činnosti nerentabilní, měl by dokázat analyzovat příčiny těchto problémů. Zároveň by měl být schopen vyhodnotit odchylky skutečnosti od plánu a vytvářet prognózy dalšího vývoje. Kromě zhodnocení současného stavu je tedy funkcí controllingu i plánování dalších aktivit podniku tak, aby dosáhl svých cílů.

Zatímco některé činnosti (např. hodnocení plnění rozpočtu) provádí controller jen v určitých časových intervalech, jiným se musí věnovat kontinuálně.

Vyzkoušejte odborné školení

Díky našim specializovaným seminářům můžete o oblasti controllingu a reportingu získat lepší přehled. Naše kurzy vedou výhradně odborníci z praxe, kteří mají s controllingem, manažerským účetnictvím či měřením výkonnosti firem reálné zkušenosti. Kromě výuky potřebné teorie klade kurz důraz i na týmové diskuse či řešení konkrétních případových studií z praxe.

Účastníci kurzu získají po jeho absolvování a úspěšném složení závěrečného online testu certifikát.

Okruhy, se kterými se v průběhu semináře setkáte

  • interpretace manažerských výkazů
  • analýza bodu zvratu
  • kalkulace fixních a variabilních nákladů
  • význam předběžných a výsledných kalkulací pro řízení zisku
  • jak měřit výkonnost podniku či zaměstnanců - pomocí tzv. klíčových výkonnostních ukazatelů
  • zásady měření výkonnosti při nákupu

Tento výčet témat samozřejmě není kompletní, konkrétní osnovu jednotlivých kurzů najdete v nabídce našich kurzů z oblasti financí a controllingu.

Nahoru