Menu

Školení v oblasti BOZP a ekologie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) či ekologie patří v současnosti k nejpopulárnějším oblastem, ve kterých firmy své zaměstnance nebo přímo manažery vzdělávají. Důvodů je několik.

V souvislosti s technologickým pokrokem a novými pracovními postupy jde o stále náročnější problematiku. BOZP i ekologicky odpovědné chování mají přímý dopad na ekonomický výkon jakéhokoliv podniku a na jeho dobré jméno ve společnosti. Informace, že firma zvýšeně dbá o bezpečnost svých zaměstnanců nebo se aktivně zaměřuje na ochranu životního prostředí, může být zároveň dobrým marketingovým nástrojem.

Zákonná povinnost

konference_inovaceProškolit zaměstnance v oblasti BOZP je navíc pro všechny podniky povinné ze zákona. Odpovědnost zaměstnavatele za správné dodržování pracovních postupů, používání vhodných ochranných pomůcek či dodržování základních hygienických pravidel vymezují například zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a další nařízení či vyhlášky vlády.

Naše školení jsou vhodná především pro zaměstnavatele a řídící pracovníky, kteří za bezpečnost na pracovišti zodpovídají. Na prezenčních a online seminářích se dozvíte o legislativních změnách, o problematických tématech nebo o tom, jak zajistit bezpečnost práce v konkrétních profesích.

Naše semináře zaměřené na BOZP se věnují například těmto tématům:

  • výhody a rizika spojená s home office
  • prevence či odškodňování pracovních úrazů
  • provádění revizí technických zařízení či provozní kontroly

Školení v oblasti ekologie

Stále více firem se v posledním desetiletí orientuje na udržitelné hospodaření a citlivý přístup k životnímu prostředí. Důvodem může být zájem o čisté a zdravé okolí, častým přínosem je ale také úspora nákladů. V neposlední řadě tak podniky vysílají veřejnosti signál, že se zajímají i o životní prostředí a uvědomují si svoji společenskou odpovědnost. Na to, že respektují ekologické standardy a přistupují citlivě ke svému okolí, se firmy snaží upozornit zákazníky i potenciální uchazeče o práci.

Tento přístup k podnikání už přitom dávno není doménou jen několika mála nadnárodních skupin. Čím dál častěji jde o přirozenou aktivitu i v případě menších podniků nebo veřejných institucí.

Chcete se seznámit s novinkami a trendy v oblasti ekologie? V naší nabídce najdete školení z oblasti ekologie, která se zaměřují například na následující témata:

  • energetická náročnost budov
  • využívání obnovitelných zdrojů energie
  • nakládání s odpady

Kromě aktuálních změn věnují naši lektoři pozornost i tématu veřejných zakázek a čerpání dotací na financování konkrétních ekologických projektů. Semináře jsou kromě řídících pracovníků vhodné i pro zaměstnance obecních úřadů a státní správy. Školení se konají v Praze, v Brně nebo online, účastníci získají certifikát o absolvování vybraného kurzu.

Nahoru