Menu

Program konference STOP šikaně ve škole

1. Doporučení nového metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách
Příspěvek vás seznámí se základními tezemi a procesními doporučeními nového metodického pokynu MŠMT. Zároveň Vás navede, jak s pokyny nakládat v praxi pro budování a udržování bezpečného klimatu ve vaší škole.
Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, člen pracovní skupiny Metodického pokynu MŠMT k řešení šikany ve školách a školských zařízeních

2. Pozměňovací návrh novely školského zákona k ochraně pedagogických pracovníků
O ochraně učitelů se mluví už dlouho, děje se toho málo. Příspěvek přinese aktuální informace k záměrům novely školského zákona na téma ochrany učitelů, v níž má pomoci doplnění paragrafu 22. Opravdu pomůže?
Hana Bažantová, členka rady Asociace ředitelů základních škol ČR, ředitelka ZŠ Terezín

3. Prevence a řešení šikany a dalších rizikových jevů z pohledu České školní inspekce
Školy a školská zařízení musí mimo jiné vytvářet i prostředí pro zdravý vývoj dětí a žáků a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Cílem příspěvku je shrnout současnou situaci v mateřských, základních a středních školách z pohledu výskytu šikany a dalších rizikových jevů a okomentovat preventivní činnosti škol včetně nastavení systému specialistů (školních metodiků prevence, výchovných poradců) a podmínek, které pro svou práci mají.
Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce

4. Trestněprávní odpovědnost ředitele, učitele, výchovného poradce, rodičů i žáků
Šikana ve školách, ať již slovní, fyzická nebo v podobě hrozby násilí, může mít závažné právní důsledky pro školu, její zaměstnance, rodiče i žáky. Rozhodující je úmyslnost jednání. V případě, že dochází k šikanování v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola, a to jak odpovědnost za škodu, tak i trestněprávní.
Klára Kořínková, advokátní kancelář

5. Úloha vedení školy při prevenci a řešení šikany
Příspěvek reflektuje příklady dobré i špatné praxe a vymezí praktická doporučení pro vedoucí zaměstnance škol. Zároveň přinese základní orientaci v síti podpůrných organizací, na které se vedení škol může obrátit pro metodickou pomoc.
Marek Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín, p.o.

6. Specifika kyberšikany, aneb co by (nejen) děti měly vědět, než dají lajk
V příspěvku se zaměříme na ochranu osobních a citlivých údajů v prostředí internetu, problematiku digitální stopy, identifikaci skryté identity, rizika sdílení obrazových materiálů a jak rozpoznat manipulaci. Ukážeme si typické příklady kyberšikany a jak postupovat v případě kyberšikany z pohledu školy.
Jiří Palyza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu

7. Šikana učitele - kdo ji spouští a kdo ji může zastavit
V poslední době se stále více setkáváme s termínem šikana učitele. V příspěvku si odpovíme na to, co je šikana učitele a čím je spouštěna. Opravdu se jedná pouze o nevhodné chování žáků nebo se na tom podílejí i další účastníci? Jak ji můžeme identifikovat a jak ji zastavit?
David Čáp, psycholog a psychoterapeut

8. Zkušenosti dvanácti let s Minimalizací šikany ve školách
Program Minimalizace šikany pomáhá školám zásadně reformovat jejich školní systém prevence a intervence šikany. Tato metodika vybavuje učitele kompetencemi nejen pro boj se šikanou, podporuje vedení škol v zavádění systémových změn. Jak se tomuto projektu daří šikanu ve školách snižovat?
Milan Kotík, zástupce projektu Minimalizace šikany

9. Příklady z praxe MŠ a ZŠ Záhoří: Šikana je na každé škole
Šikana se objevuje na každé škole, a není-li v ní dnes, může se objevit už zítra. Klíčem je nastavení a systematické udržování bezpečného klimatu jako standardu bezpečné školy. V prezentaci se s Vámi podělíme o zkušenosti z procesu nastavení a udržování školy bez šikany na jedné ze základních škol.
Markéta Bajerová, ředitelka MŠ a ZŠ Záhoří

Nahoru