Menu

Program konference Práce 4.0 v časech Průmyslu 4.0

1. Trh práce a vzdělávání v éře Práce 4.0
Prezentace se bude zabývat otázkami, jak je česká populace připravena na nové výzvy průmyslové revoluce, jaké práce přenecháme robotům, kde mohou být nové pracovní příležitosti a jaké lze očekávat nároky na dovednosti potřebné pro výkon stávajících a nově vznikajících profesí.
Ing. Věra Czesaná, CSc., vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání,
Národní vzdělávací fond, o.p.s.

2. Pohled zaměstnavatelů na vzdělávání pro Průmysl 4.0 a prosazovaná řešení
Příspěvek představí výsledky dlouhodobého dialogu zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů v oblasti zejména technického vzdělávání a popíše řešení, která Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě prosazuje. Zároveň naznačí možnosti projektů, do kterých je možné se zapojit a v rámci nichž je možné získat jistou podporu a spolupráci v nelehké aktuální situaci personalistů.
Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce - oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR

3. Zaměstnávání cizinců – legislativní a faktické možnosti pro české firmy
V rámci příspěvku naznačíme možnosti, jak zaměstnat cizince z třetích států nebo cizince z Evropské unie, a objasníme postup při získání modré nebo zaměstnanecké karty a stejně tak i postup, kdy zaměstnanec nepotřebuje povolení k zaměstnání. A to vše v kontextu aktuální legislativy i výhledu, kam se v této oblasti ubírá strategie MPSV.
JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, MPSV

4. Projekt Ukrajina
Obsahem příspěvku budou aktuální informace o možnosti využití projektu realizovaném ve spolupráci resortů průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, vnitra a práce a sociálních věcí, který chce usnadnit a urychlit přístup zaměstnanců z Ukrajiny v případě, kdy pracovní místo není možné obsadit v rámci českého trhu práce. 
Mgr. Lukáš Prokeš, zástupce náměstka ministra a ředitel odboru evropského a mezinárodního práva, MPO ČR

5. Dotace pro podporu a rozvoj zaměstnanců
Seznámíme vás s aktuálními dotačními možnostmi na tvorbu pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců či podporu nabídky stáží pro podnikatelské subjekty a hlavní rozdíly oproti minulému programovému období. Příprava dotačních žádostí a vykazování realizovaných aktivit se zjednodušilo, na druhou stranu je třeba počítat s řadou nových kritérií, které nyní nově řada žadatelů nesplní. Zazní i praktická doporučení ze zkušeností z prvních výzev na podporu podnikového vzdělávání ve fázi přípravy žádosti i realizace projektu.
Ing. Martin Dítě, GRANT ADVISOR s.r.o.

6. Dopady digitalizace práce na pracovní podmínky a zahraniční příklady dobré praxe, jak se s nimi vyrovnávat
Digitalizace pracovních procesů a zavádění nových technologií s sebou přináší nové výzvy pro zajištění humánního pracovního prostředí. Dotýká se otázek zdraví a bezpečnosti práce, ochrany dat, možnosti pracujících se odborově organizovat. Příspěvek se bude věnovat představení těchto výzev a vybraných příkladů dobré praxe ze zahraničí, jak se s nimi vyrovnávat.
Kateřina Smejkalová, M. A., vědecká pracovnice, Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice

7. Praxe firmy Iveco
JUDr. Alena Kozáková, MBA, ředitelka lidských zdrojů, Iveco Czech Republic, a. s.

8. Továrna 4.0 v praxi
„Když jsme zaváděli jednoznačnou identifikaci polotovarů QR kódem – netušil jsem, že se něco takového bude po 10 letech nazývat Továrna 4.0…,“ líčí Jiří Konečný. „Dnes už považuji za samozřejmost, že si výrobek sám hlídá, jak má být vyroben a nehlídá to dělník. Nebo že se data z vývoje automaticky sdílí do výrobních strojů. Vždy jsem preferoval firmu „bez papírů“ a tudíž i každý výrobní dělník má na svém pracovišti počítač, čtečku a veškerou dokumentaci a výrobní postup vidí na obrazovce. Tato úroveň digitalizace nepřímo vyžaduje pracovat v duchu požadavků Průmyslu 4.0,“ potvrzuje.
Krátký film z továrny ELKO EP Vás přenese přímo do děje, s autentickým komentářem Jiřího Konečného.
Jiří Konečný, zakladatel a předseda představenstva ELKO EP Holding, SE

9. Chytrá továrna vyrábějící chytré výrobky potřebuje chytré lidi
Ale kde je vzít? Nároky se zvyšují, ale potenciál a motivace pracovat v technicky orientovaných oborech se snižuje. Co je nenaučíme, to od nich nemáme. Dnes nabíráme lidi se základním vstupním prvkem a to je motivace chtít pracovat a nadšení pro náš směr. Zbytek je naučíme sami…
Kateřina Gahurová, HR manažerka, ELKO EP Holding, SE

10. Evoluce v recruitmentu, aneb návrat ke kořenům
Dnešek je érou pasivních kandidátů a je třeba hledat nové inovativní postupy, jak je na trhu nalézt, zaujmout a namotivovat. Při vyhledání kandidátů pracujeme s inovativními marketingovými metodami a využíváme pokročilou technickou infrastrukturu. Zároveň je potřeba rozšiřovat portfolio možných kandidátů i za hranicemi České republiky a dostávat do firem v České republice více kosmopolitního ducha.
Mgr. Darina Wiedermann Janíčková, Managing Director, Talentica

11. Trh práce IT manažerů
Jozef Papp, Managing Partner, STANTON CHASE

Nahoru