Menu

Moduly kurzu Základy ekonomiky v.o. Praha 2020

1) Celodenní seminář: pátek, 4. 9. 2020 (9.00 – 15.30)
Specifika a nástroje finančního řízení příspěvkových organizací
 • K čemu je dobré ekonomické řízení a proč se vyplatí se v něm  orientovat?
 • Jaký je základní proces ekonomického řízení veřejné organizace
 • Jaká je základní legislativa, která ovlivňuje ekonomické řízení i související agendy
 • Jak ekonomické řízení navazuje na strategii a hlavní poslání veřejné organizace
 • Co znamená efektivně využívat svěřené prostředky, aneb kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti včetně vazby na příslušné legislativní požadavky
 
2) Distanční samostudium: 5. 9. – 24. 9. 2020
 • Popis struktury a/nebo nástrojů ekonomického řízení organizace, její sekce, odboru nebo oddělení dle volby účastníka kurzu tak, jak je účastník vnímá: jejich přednosti i neduhy v tom, jak jsou v organizaci využívány
 
3) Celodenní seminář: pátek, 25. 9. 2020 (9.00 – 15.30)
Účetní výkazy, řízení nákladů a kalkulace cen
 • Co nám mohou prozradit účetní výkazy
  • o majetku, závazcích, nákladech a výnosech organizace
  • o jejich vazbách na finanční řízení
 • Řízení nákladů
  • jaké typy nákladů existují
  • jak je lze řídit
 • Kalkulace a strategie stanovování cen u poskytovaných služeb
  • náklady na jednotlivé klienty, činnosti nebo služby
  • jak lze tyto náklady zjistit
  • jakým způsobem a v jaké výši lze poskytované služby zpoplatňovat
 • Základy finančního řízení programů a projektů
  • včetně měření jejich přínosu na finanční a nefinanční bázi
  • jak tento přínos komunikovat
 
4) Distanční samostudium: 26. 9. – 19. 11. 2020
 • Příprava kalkulace nebo rozpočtu, resp. finančního plánu pro organizaci, její sekci, odbor nebo oddělení, případně pro program nebo projekt organizace dle volby účastníka kurzu, nebo, jako alternativní zadání, využití stávající kalkulace nebo rozpočtu a její, resp. jeho zhodnocení z pohledu řízení organizace, tj. zda je to více přínosem nebo komplikací v činnosti organizace a proč

 
5) Celodenní seminář: pátek, 20. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
Plány a rozpočty
 • Jaké jsou funkce finančních i nefinančních plánů a rozpočtů
 • Jak se rozpočty sestavují
  • základní rozpočtovací tipy a triky
  • jak se rozpočty vyhodnocují
  • nastavení systému reportingu tak, aby byl srozumitelný i pro neekonomy
  • čtení a vyhodnocování reportů
 • Řízení finančních a nefinančních rizik
 • Role interního a externího auditu
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru