Menu

Moduly kurzu Výchovný poradce 2022

1) Online seminář: středa, 9. 11. 2022 
Právní mantinely práce výchovného poradce
 • Legislativní rámec a co z něj plyne pro praxi výchovného poradce
  • zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • občanský zákoník
  • zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Specifika role výchovného poradce v systému školy

2) Online seminář: čtvrtek, 24. 11. 2022 
Poradenství a kooperace v rámci školy i mimo ni
 • Systém poradenských služeb ve škole
 • Strategie poradenské práce ve škole
 • Specifika práce a postavení výchovného poradce ve škole
 • Etické zásady poradenské práce
 • Standardní činnosti výchovného poradce
 • Dokumentace výchovného poradce
 • Spolupráce s odbornými pracovišti
 • Spolupráce s rodiči

3) Online seminář: čtvrtek, 1. 12. 2022 
Kariérové poradenství ve škole
 • Jak se proměňuje trh práce a jakou budoucnost čeká generace dnešních školáků
 • Jaký vliv mají na trh práce změny technologií
 • Jaké jsou trendy v řízení kariér a jak je zprostředkovat žákům
 • Kde ne/hledat informace o trhu práce a proč
 • Tipy pro nasměrování další vzdělávací dráhy – pro žáky, rodiče i spolupráci s dalšími pedagogy
 • Jak a kdy s tématem volby dalšího studia začít pracovat
 • Jak propojit téma sebepoznání a mapování nabídky škol
 • Práce na školních portfoliích – kdy a jak

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru