Menu

Moduly kurzu Vodovody a kanalizace 2023

1) Online seminář: čtvrtek, 11. 5. 2023 
Práva a povinnosti vlastníka či provozovatele vodohospodářské sítě
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích
  • vodovodní a kanalizační přípojka
  • oprávnění k provozování vodovodu nebo kanalizace
  • práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace
  • provozně související vodovody a kanalizace
  • vztahy s odběrateli
  • dodávky, měření a ceny
  • veřejná služba
  • přestupky
 • Vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích – stručný úvod do vyhlášky
 • Vodní zákon z pohledu vlastníka vodovodu nebo kanalizace – přehled nejdůležitějších práv a povinností

2) Online seminář: pátek, 12. 5. 2023 
Proces přípravy a realizace vodohospodářské infrastruktury
 • Koncepce udržitelnosti vodovodů a kanalizací
  • problematika financování obnovy vodovodů a kanalizací
  • aspekty plánování a realizace obnovy majetku
 • Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
  • vymezení majetku v reprodukční pořizovací ceně
  • vyhodnocení stavu majetku - % opotřebení
  • roční potřeba peněžních prostředků
  • doklady o čerpání peněžních prostředků
  • rezerva finančních prostředků
 • Investiční výstavba vodohospodářské infrastruktury
  • příprava a realizace staveb
  • snižování investičních a provozních nákladů
Nahoru