Menu

Moduly kurzu Vodovody a kanalizace 2022

1) Online seminář: středa, 30. 3. 2022 
Práva a povinnosti vlastníka či provozovatele vodohospodářské sítě
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích
  • vodovodní a kanalizační přípojka
  • oprávnění k provozování vodovodu nebo kanalizace
  • práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace
  • provozně související vodovody a kanalizace
  • vztahy s odběrateli
  • dodávky, měření a ceny
  • veřejná služba
  • přestupky
 • Vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích – stručný úvod do vyhlášky
 • Vodní zákon z pohledu vlastníka vodovodu nebo kanalizace – přehled nejdůležitějších práv a povinností

2) Online seminář: čtvrtek, 31. 3. 2022 
Proces přípravy a realizace vodohospodářské infrastruktury
 • Analýza potřeb z hlediska parametrů regionu, města, obce
 • Jak na zpracování dobrého investičního záměru na vodohospodářskou stavbu
 • Variantní řešení – jaké jsou možnosti
 • Rozhodovací proces – co vše zvážit, posoudit před spuštěním schvalovacího procesu
 • Projektování – jak zajistit kvalitní projekt
 • Veřejnoprávní projednání – možná úskalí a jak jim předcházet
 • Zdroje financování a aktuální dotační možnosti
 • Výběr zhotovitele
 • Průběh výstavby – kooperace s vedením obce, rozdělení kompetencí
 • Uvedení do provozu, výběr provozovatele

Nahoru