Menu

Moduly kurzu Vedoucí školní jídelny

1) Celodenní seminář: pátek, 12. 6. 2020 (9.00 – 15.30)

 • Kvalita ve školní jídelně
 • Vliv strávníků, personálu a vybavení kuchyně na kvalitu jídla
 • Nutriční kvalita potravin a údaje na jejich obalech
 • Spotřební koš
  • pravidla pro zařazování potravin do skupin
  • dodržování spotřebního koše versus chutě strávníků
  • dobré zkušenosti z praxe
 • Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši
  • četnost podávání pokrmů
  • rady k sestavování jídelníčků
 • Sestavení jídelníčku prakticky

2) Distanční samostudium: 13. 6. – 18. 6. 2020
 • Samostudium bude zaměřeno na prostudování některých kapitol učebnice Jana Petrová, Sylva Šmídová: Základy výživy pro stravovací provozy
 • Součástí bude i příprava odpovědí k otázkám týkajícím se spotřebního koše a sestavení jídelníčku pro školní jídelny.

3) Celodenní seminář: pátek, 19. 6. 2020 (9.00 – 15.30)

 • Bezpečnost stravovacího provozu
  • Zásady osobní a provozní hygieny
  • Sanitace
  • Ochranná dezinsekce a deratizace
  • Postup bezpečného zacházení s potravinami
 • Systém HACCP ve stravovacích provozech
 • Označování pokrmů
  • údaje o názvu pokrmu
  • alergeny a stopová množství
  • výživové údaje
  • množství pokrmu
 • Dietní stravování ve školních jídelnách
 • Odpady v jídelnách
  • povinnosti původce odpadu
  • oprávněná osoba
  • evidence odpadu
  • průběžná evidence odpadu
  • biologicky rozložitelný odpad
  • živočišné zbytky
  • drtiče odpadu

4) Distanční samostudium:
20. 6. – 25. 6. 2020
 • Samostudium bude zaměřeno na prostudování některých kapitol učebnice Lucie Janotová: Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech

5) Celodenní seminář: pátek, 26. 6. 2020 (9.00 – 15.30)

 • Specifika školní jídelny
  • slovník pojmů
  • co vše se eviduje
  • jak jídelnu správně převzít
 • Ekonomika školní jídelny
  • struktura nákladů
  • kontrola hospodaření s potravinami a stravným
  • kalkulace cen
 • Manažerské minimum pro vedoucí ŠJ
  • komunikace s podřízenými, nadřízenými, rodiči strávníků
  • motivace pracovníků
  • jak správně převzít řízení pracovního kolektivu

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru