Menu

Moduly kurzu Vedoucí školní jídelny 2021

1) Online seminář: pátek, 12. 3. 2021 | 9:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00 
Jak vylepšit školní jídelnu v oblasti managementu a ekonomiky
 • Chyby v komunikaci a jak na ně
 • Tipy pro motivaci týmu i šéfa
 • Dobře zorganizovaná jídelna
 • Jak ohlídat ekonomiku
 • Měření a srovnání efektivity
 • Úskalí doplňkové činnosti

Distanční samostudium: 13. 3. – 28. 3. 2021 
 • Účastníci kurzu si zvolí 3 konkrétní oblasti, kde chtějí ve své jídelně provést změnu
 • Pro každou oblast účastník vyhotoví miniprojekt v jednoduché struktuře:
  • co chci změnit
  • proč to chci změnit (co vše mi to přinese)
  • jak (v jakých krocích) to provedu
  • kdo, co, a do kdy musí udělat

2) Online seminář: pondělí, 29. 3. 2021 | 9:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00 
Kvalita ve školní jídelně – obtížné situace a jak je úspěšně řešit
 • Zvýšení motivace strávníků – jak jim lépe „prodat“ kvalitu stravy
 • Úskalí při výběru potravin – co vše při něm zvažovat
 • Cukr, tuky a sůl ve stravě – jak dosáhnout jejich optimálního množství
 • Výpočet spotřebního koše a zajištění jeho objektivnosti
 • Výsledky spotřebního koše jako kompromis mezi přesností a pracností
 • Jídelníčky – odstraňujeme nejčastější nedostatky

Distanční samostudium:
30. 3. – 15. 4. 2021 
 • Účastníci získají pro další studium popis modelových situací ve školní jídelně z témat předchozího semináře
 • Na základě materiálů zpracují návrh řešení vhodných pro jejich provozy

3) Online seminář: pátek, 16. 4. 2021 | 9:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00 
Jak překonat nejčastější nedostatky v oblasti hygieny a správné výrobní praxe
  • Osobní hygiena – požadavky na pracovníky a častá pochybení ze strany pracovníků
  • Provozní hygiena – smysl správné hygieny a její časté nedostatky
  • Sanitace – na co si dát pozor a co by měl obsahovat návod na sanitaci
  • Správná výrobní praxe – jak bezpečně postupovat při přípravě pokrmů (příjem, skladování, příprava, výdej pokrmů, teplotní řetězec, alergeny, akrylamid)
  • Odpady – co dělat s odpadem před jeho vyhozením a jak správně likvidovat zbytky potravin
  • Systém HACCP – nejčastější nedostatky a možná řešení, ověřování systému

Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru