Menu

Moduly kurzu Vedení škol. jídelny 12/21

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 3. 12. 2021 
Jak vylepšit školní jídelnu v oblasti managementu a ekonomiky
  • Chyby v komunikaci a jak na ně
  • Tipy pro motivaci týmu i šéfa
  • Dobře zorganizovaná jídelna
  • Jak ohlídat ekonomiku
  • Měření a srovnání efektivity
  • Úskalí doplňkové činnosti
    
Distanční samostudium: 4. 12. – 16. 12. 2021 
 • Účastníci kurzu si zvolí 3 konkrétní oblasti, kde chtějí ve své jídelně provést změnu
 • Pro každou oblast účastník vyhotoví miniprojekt v jednoduché struktuře:
  • co chci změnit
  • proč to chci změnit (co vše mi to přinese)
  • jak (v jakých krocích) to provedu
  • kdo, co, a do kdy musí udělat

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 17. 12. 2021 
Kvalita ve školní jídelně – obtížné situace a jak je úspěšně řešit
 • Zvýšení motivace strávníků – jak jim lépe „prodat“ kvalitu stravy
 • Úskalí při výběru potravin – co vše při něm zvažovat
 • Cukr, tuky a sůl ve stravě – jak dosáhnout jejich optimálního množství
 • Výpočet spotřebního koše a zajištění jeho objektivnosti
 • Výsledky spotřebního koše jako kompromis mezi přesností a pracností
 • Jídelníčky – odstraňujeme nejčastější nedostatky

Distanční samostudium: 18. 12. 2021 – 6. 1. 2022 
 • Účastníci získají pro další studium popis modelových situací ve školní jídelně z témat předchozího semináře
 • Na základě materiálů zpracují návrh řešení vhodných pro jejich provozy

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 7. 1. 2022 
Jak překonat nejčastější nedostatky v oblasti hygieny a správné výrobní praxe
 • Osobní hygiena – požadavky na pracovníky a častá pochybení ze strany pracovníků
 • Provozní hygiena – smysl správné hygieny a její časté nedostatky
 • Sanitace – na co si dát pozor a co by měl obsahovat návod na sanitaci
 • Správná výrobní praxe – jak bezpečně postupovat při přípravě pokrmů (příjem, skladování, příprava, výdej pokrmů, teplotní řetězec, alergeny, akrylamid)
 • Odpady – co dělat s odpadem před jeho vyhozením a jak správně likvidovat zbytky potravin
 • Systém HACCP – nejčastější nedostatky a možná řešení, ověřování systému

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru