Menu

Moduly kurzu Účetní terminologie v němčině 2020

1) Celodenní prezenční seminář: středa, 14. 10. 2020 (9.00 - 15.30 hod)
 • Základní účetní terminologie
  • Rozbor slovíček pro důkladné porozumění a snazší zapamatování
  • Základní pojmy od účtů, hlavní knihy až po účetní závěrku
  • Nejdůležitější pojmy z rozvahy
  • Pokročilejší pojmy jako pořizovací náklady, výplata zisku atp.
  • Procvičování a použití terminologie v praxi
 • Opakování základů německé gramatiky formou cvičení a her
 • Odborný článek – čtení, překlad, terminologie
 • Poslechy a tematická konverzace

2) Celodenní prezenční seminář: čtvrtek, 15. 10. 2020 (9.00 - 15.30 hod)
 • Účetní terminologie
  • Výsledovka
  • Příklad přílohy v účetní závěrce
  • Rozvaha
  • Příklad výroční zprávy
 • Problematické gramatické jevy (číslovky, slovesné časy, modální slovesa, syntax ve větě vedlejší)
 • Práce s článkem z oblasti byznysu / finančnictví
 • Zásady small talku - poslechy a tematická konverzace na téma finančního reportu

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 16. 10. 2020 (9.00 - 15.30 hod)
 • Základní daňová terminologie
  • Daň z příjmů právnických a fyzických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň z nemovitostí, Nájem
  • Silniční daň
  • Spotřební daně
  • Srážková daň, Zdanění kapitálu
 • Problematické gramatické jevy (trpný rod, konjunktiv II)
 • Práce s odborným článkem z daňové oblasti
 • Formální e-mail v němčině
 • Příklad smlouvy
 • Shrnutí a příklad závěrečného testu

4) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru