Menu

Moduly kurzu Účetní specialista pro města a obce

1) Online seminář: středa, 10. 2. 2021 (9.00 – 11.00 + 12,00 - 14,00)
 • Zákon o obcích – výklad vytipovaných částí vhodných pro účetní
 • Rozpočtová pravidla a rozpočtové hospodaření, rozpočtová skladba
 • Závěrečný účet obce
 • Problematika zveřejňování
 • Vztah obce a jejích příspěvkových organizací
 • Fondové hospodaření
 • Zákon o účetnictví – specifika vybraných účetních jednotek

2) Online seminář: čtvrtek, 11. 2. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 - 14.00)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
 • Podoba účetních výkazů
 • Zasílání závěrky do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
 • Schvalování účetní závěrky obce
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

3) Online seminář: pátek, 12. 2. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 - 14.00)
 • České účetní standardy č. 701 až 710
 • Daň z příjmů právnických osob – specifika obcí
  • obec jako příjemce své vlastní daně
  • problematika úzkého základu daně
 • Daň z přidané hodnoty u obcí
  • činnost veřejné správy
  • ekonomické a neekonomické činnosti obce
  • poměrný a krátící koeficient
 
Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru