Menu

Moduly kurzu Účetní specialista 8.12.2021

1) Celodenní prezenční seminář: středa, 8. 12. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Zákon o obcích – výklad vytipovaných částí vhodných pro účetní
 • Rozpočtová pravidla a rozpočtové hospodaření, rozpočtová skladba
 • Závěrečný účet obce
 • Problematika zveřejňování
 • Vztah obce a jejích příspěvkových organizací
 • Fondové hospodaření
 • Zákon o účetnictví – specifika vybraných účetních jednotek

2) Celodenní prezenční seminář: čtvrtek, 9. 12. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
 • Podoba účetních výkazů
 • Zasílání závěrky do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
 • Schvalování účetní závěrky obce
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 10. 12. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • České účetní standardy č. 701 až 710
 • Daň z příjmů právnických osob – specifika obcí
  • obec jako příjemce své vlastní daně
  • problematika úzkého základu daně
 • Daň z přidané hodnoty u obcí
  • činnost veřejné správy
  • ekonomické a neekonomické činnosti obce
  • poměrný a krátící koeficient
    
Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru