Menu

Moduly kurzu Tvorba emailových newsletterů 2022

1) Online seminář: středa, 3. 8. 2022 
Praktické legislativní mantinely používání emailových newsletterů
 • Právní minimum do začátku
 • GDPR jako povinná legislativa související s e-mailingem
 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení – nezbytná podmínka
 • Základy e-mailingového slovníku pro jasnou orientaci v každém nástroji

2) Online seminář: čtvrtek, 4. 8. 2022 
Jak na kvalitní přípravu strategie
 • Databáze kontaktů – péče před první rozesílkou a její průběžná správa jako stěžejní základ
 • Jak správně rozdělit, selektovat a segmentovat kontakty
 • Strategie pro získávání nových kontaktů a vyřazování nepotřebných a nežádoucích kontaktů
 • Příprava e-mailingové strategie – co chci, co očekávám, co potřebuji, co je možné
 • Důležitá čísla, data, parametry – nejen kreativně, ale i konstruktivně

3) Online seminář: pátek, 5. 8. 2022 
E-mailový newsletter prakticky
 • Tvorba samotného newsletteru – co musí a co určitě nesmí obsahovat
 • Jak tvořit samotnou kampaň
 • Testování kampaně – „dvakrát měř a jednou řež“
 • Reporting a optimalizace – zpětná vazba jako jedna z nejlepších metod na zvyšování responsí a nákupů

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru