Menu

Moduly kurzu Třídní učitel v kostce

1) Celodenní seminář: pátek, 15. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Role třídního učitele ve škole
 • Jak se stát úspěšným třídním učitelem aneb kde jsem - kam mířím - jak se tam dostanu
 • Role třídního učitele ve škole ve vazbě na kulturu školy
 • Práce s třídní žákovskou samosprávou
 • Třídní demokracie
 • Spolupráce s kolegy a vedením školy
 • Lídrovství třídního učitele
 • Třídní a jeho zástupci
 • Podpora profesního rozvoje - jak zjistím své vzdělávací potřeby
 • Vize třídního učitele - jaké cíle si pro práci se třídou dáváme (SWOT analýza)
 
2) Distanční samostudium: 16. 11. – 1. 12. 2019
 • Zmapování konkrétní situace ve škole prostřednictvím SWOT analýzy (kdo všechno je třídní, jak se třídami pracují, co se daří / nedaří, co nás ohrožuje a jaké příležitosti vidíme, kde je v tomto moje místo, kam mířím a jak se tam dostanu)
 
3) Celodenní seminář: pondělí, 2. 12. 2019 (9.00 – 15.30)
Kompetence třídního učitele a jak je pěstovat
 • Jaké kompetence a dovednosti má mít třídní učitel
 • Hledání silných a slabých stránek
Administrativní a organizační agenda
 • Vedení pedagogické dokumentace
 • Matrika
 • Žákovské knížky a komunikace s rodiči
 • Výjezdy a pobytové akce, jejich příprava a dokumentace
 • „Kuchařka“ komunikace a spolupráce s rodiči
 • Formální a neformální aktivity
 
4) Distanční samostudium: 3. 12. 2019 – 9. 1. 2020
 • Příprava třídní pobytové akce/projektu včetně zajištění místa, dopravy, přípravy programu, veškeré dokumentace, informací pro rodiče, promyšlení jak na akci/projektu bude potřeba pracovat s jednotlivými žáky
 • Důležitou součástí bude práce s cíli a jejich realizací a rozpoznáváním toho, co je důkazem, že byly naplněny.

 
5) Celodenní seminář: pátek, 10. 1. 2020 (9.00 – 15.30)
Management třídního kolektivu
 • Diagnostické metody pro diagnostiku školní třídy
  • klinické diagnostické metody
  • testové metody
  • diagnostika formou her s psychologickým obsahem a jejich využití jako východiska pro cílenou práci s třídními kolektivy
 • Skupinová práce se třídou jako primární prevence sociálně patologických jevů
 • Principy skupinové dynamiky a zásady pro skupinovou práci s dětmi
 • Tematické hry podle zaměření na oblast komunikace, spolupráce, důvěry ve skupině, tolerance, sebepoznání
 • Jak včas rozpoznat nefunkčnosti a patologii vztahů ve třídě a jak „měřit“ jejich závažnost
 • Rizikové situace při práci se skupinovými aktivitami a jejich řešení
 • Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů včetně kazuistik úspěšně integrovaných žáků se SVP
 
6) Závěr
Zkouška - online test (případně odevzdání zpracovaného metodického plánu apod.) - certifikát
Nahoru