Menu

Moduly kurzu Správce svěřenského fondu

1) Celodenní seminář: pátek, 4. 10. 2019 (9.00 – 15.30)
Institut svěřenského fondu
 • Nejčastější otázky spojené s institutem svěřenských fondů
 • Pojem a principy svěřenského fondu
 • Vyčlenění majetku – právní jednání a záznam o tomto jednání
 • Zřízení svěřenského fondu
 • Příprava statutu – klíčové téma
 • Faktický vznik svěřenského fondu – zápis do evidence
 • Evidence majetku – po vzniku svěřenského fondu, včetně zápisů do katastru nemovitostí, do obchodního rejstříku
 • Vymezení  právního jednání ve věci dispozic s obchodními podíly
 
2) Distanční samostudium: 5. 10. – 24. 10. 2019
 
 • Distanční samostudium na základě publikace „Svěřenské fondy – příležitosti a rizika, Svejkovský, Kovář a kol.“
 • Řešení případové studie

3) Celodenní seminář: pátek, 25. 10. 2019 (9.00 – 15.30)
Zainteresované osoby, změny a zánik svěřenských fondů
 • Osoby a jejich vztah ke svěřenskému fondu:
  • zakladatel
  • správce svěřenského fondu
  • obmyšlený
  • dohled nad správou svěřenského fondu
  • skutečný majitel podle AML
  • osoby ovládané a ovládající
 • Střet zájmů podle zákona
 • Změny svěřenského fondu – rozsah změn – navýšení majetku
 • Zánik svěřenského fondu – zánik výkonu správy
 • Způsoby zániku svěřenského fondu
 • Zánik správy svěřenského fondu a vydání majetku

4) Distanční samostudium: 26. 10. – 14. 11. 2019
 
 • Distanční samostudium na základě publikace „Svěřenské fondy – příležitosti a rizika, Svejkovský, Kovář a kol.“
 • Řešení případové studie

 
5) Celodenní seminář: pátek, 15. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Účetní a daňová specifika svěřenských fondů
 • Účetnictví a daně svěřenských fondů
  • povinnost vést účetnictví
  • postupy účtování
  • rozsah vedení účetnictví
  • kategorizace účetních jednotek
  • povinnost auditu
  • zahajovací rozvaha
  • účtování provozu
  • účtování plnění obmyšleným
 • Daňový subjekt, daňová registrace a místní příslušnost
  • daňová subjektivita svěřenských fondů
  • daňové povinnosti svěřenských fondů
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • daň z příjmů
  • daň z přidané hodnoty
  • daň silniční
  • daň z nemovitých věcí
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru