Menu

Moduly kurzu Specialista pro transfer. ceny 2020

1) Online seminář: čtvrtek, 17. 12. 2020 (10.00 – 12.00 + 13.00 - 15.00)
 • Tuzemská i mezinárodní právní úprava převodních cen
 • Spojené osoby - definice
 • Směrnice OECD o převodních cenách
 • Princip tržního odstupu
 • Rozložení důkazního břemene
 • Srovnávací analýza
 • Funkční profily společností
 • Restrukturalizace
 
2) Distanční samostudium: 18. 12. 2020 – 10. 1. 2021
 • Sestavení funkční a rizikové analýzy
 
3) Online seminář: pondělí, 11. 1. 2021 (10.00 – 12.00 + 13.00 - 15.00)
 • Metoda srovnatelné nezávislé ceny
 • Metoda při opětovném prodeji
 • Metoda nákladů a přirážky
 • Transakční metoda čistého rozpětí
 • Metoda profit split
 • Výběr správné metody převodních cen
 • Dokumentace k převodním cenám
 
4) Distanční samostudium: 12. 1. – 31. 1. 2021
 • Sestavení dokumentace k převodním cenám
 • Příklad na výběr metody

 5) Online seminář: pondělí, 1. 2. 2021 (10.00 – 12.00 + 13.00 - 15.00)
 • Benchmark analýza
 • Zvláštní úhrada za služby, které si poskytují podniky ve skupině
 • Ujednání o podílení se na nákladech, CCA
 • Vnitroskupinové financování
 • Závazná posouzení a bilaterální APA
 • Řešení případu dohodou
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru