Menu

Moduly kurzu Specialista na investice 26.10.2021

1) Online seminář: úterý, 26. 10. 2021 
Zaměření na plánování a účelnost
 • Moderní investiční plánování a rozhodování
  • nástroje k zajištění účelnosti a efektivnosti veřejných výdajů realizovaných municipalitami
 • Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních záměrů
 • Metody hodnocení investičních záměrů s důrazem na zohlednění rizik
 • Diskuse s účastníky, výměna zkušeností, otázky & odpovědi

2) Online seminář: úterý, 2. 11. 2021 
Zaměření na efektivnost
 • Základní principy „3E“ – účelnost, efektivnost a hospodárnost při hodnocení municipálních výdajů
 • Nákladově užitkové metody vyhodnocování „3E“
 • Některé zkušenosti s reálným uplatňováním „3E“ v ČR
 • Diskuse s účastníky, výměna zkušeností, otázky & odpovědi

3) Online seminář: úterý, 9. 11. 2021 
Zaměření na rizika a auditní stopu
 • Manažerské rozhodování – specifika v prostředí ÚSC
 • Varianty pro rozhodování, rozhodování za rizika a nejistoty
 • Strategické řízení a některé jeho nástroje
 • Moderní trendy strategického řízení ve veřejné správě
 • Diskuse s účastníky, výměna zkušeností, otázky & odpovědi
Nahoru