Menu

Moduly kurzu Specialista logistiky 2021

1) Celodenní seminář: středa, 27. 1. 2021 (9.00 - 15.30 hod)
Logistika v každodenním procesu
 • vymezení pojmů logistiky
 • role a pozice logistiky ve firmě/organizaci
 • řízení a činnost útvarů logistiky
 • plánování v logistice pro zvyšování efektivity práce
Druhy logistiky, jejich pravidla a zákonitosti
 • logistika výroby, skladování, dopravní, distribuce, reverzní
 • zelená logistika
 • logistické objekty a systémy
Zásoby
 • klasifikace zásob
 • analýzy a modely pro řízení zásob (P, Q, EOQ)
 • Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ
 • pojistná a strategická zásoba
Sklady a Regálové systémy
 • druhy skladů, jejich členění
 • klasifikace skladovacího prostoru
 • regálové systémy, vhodnost jejich vyžití
 • VAS a měření skladových operací

2) Celodenní seminář: čtvrtek, 28. 1. 2021 (9.00 - 15.30 hod)
Dopravní a přepravní logistika
 • důležité pojmy a pravidla
 • silniční, železniční, námořní logistika a její zákonitosti
 • kombinovaná logistika v praxi
Logistické techniky v praxi
 • vybrané logistické techniky a pravidla
 • logistické technologie a vhodnost jejich použití
 • příklady využití v praxi (skladová řešení, distribuční modely, výrobní logistika)
Projekty v logistice
 • plánování a řízení projektů v logistice
 • kontraktační logistika
 • outsourcing logistických aktivit
 • logistický audit
Dodavatelé v logistice: vybrat, hodnotit, snižovat rizika
 • strategie výběru dodavatelů
 • výběr a kvalifikace dodavatelů
 • metody a nástroje pro hodnocení dodavatelů a jejich činností
 • vhodné strategie komunikace směrem k dodavatelům dle skupin

3) Celodenní seminář: pátek, 29. 1. 2021 (9.00 - 15.30 hod)
E-commerce v logistice 21. století
 • jak se mění možnosti využitelné v logistice v 21. století
 • metody a postupy logistického řízení
 • průmysl 4.0 a jeho nároky na logistické systémy
 • e-shop a jeho nároky na logistiku
 • zelená logistika
Controlling a ekonomika logistiky
 • základní principy hodnocení úrovně logistických služeb
 • správně zvolená KPI pro logistické činnosti
 • KPI pro činnosti ovlivňující logistiku (nákup, zásoby, výroba, profitabilita)
Osobnost specialisty logistiky
 • postavení logistika ve firemní struktuře
 • požadavky na znalosti a dovednosti
 • sebemotivace a motivace podřízených
 • pro-zákaznický přístup
 • práce s časem – vítaný taktický spojenec
 • vytváření vyjednávací argumentace, manévrování při nákupu logistických činností

4) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu

Nahoru