Menu

Moduly kurzu Specialista arch. a spisové služby 20

1) Online seminář: středa, 11. 11. 2020 (9.00 - 11.00 + 12.00 - 14.00 hod)
 • Smysl a právní ukotvení spisové služby po novelách zákona o archivnictví a souvisejících předpisů (přehled aktuální legislativy)
 • Pojmosloví a základní schéma spisové služby
 • Původci dokumentů
 • Podatelna a výpravna – požadavky pro vedení v analogové i elektronické podobě
 • Vyřizování dokumentů na pracovišti
  • rozdíly v práci s písemnými a elektronickými dokumenty
  • příjem a evidence
  • konverze dokumentů
  • oběh dokumentů

2) Online seminář: čtvrtek, 12. 11. 2020 (9.00 - 11.00 + 12.00 - 14.00 hod)
 • Vyřizování dokumentů na pracovišti (v analogové i elektronické podobě)
  • zásady tvorby spisů
  • vyhotovování dokumentů
  • podepisování, užívání razítek
  • odesílání dokumentů
  • ukládání dokumentů
 • Spisovna a její chod (včetně technických a organizačních požadavků)
 • Spisová služba v analogové a elektronické podobě

3) Online seminář: pátek, 13. 11. 2020 (9.00 - 11.00 + 12.00 - 14.00 hod)
 • Archivní dohled
 • Spolupráce s archivy
 • Tvorba spisových norem
 • Nároky na manipulaci s dokumenty v souvislosti s nařízením EU eIDAS
 • Důsledky nařízení GDPR na spisovou službu
 • Příprava a průběh skartačního řízení

4) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru