Menu

Moduly kurzu Spec. kyberbezpečnosti ve zdravot.

1) Online seminář: čtvrtek, 23. 2. 2023 
Základní požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví
 • Požadavky dle typu zdravotnického zařízení
 • Vektory kybernetických útoků
 • Zabezpečení organizace před kyberútoky
 • Infrastruktura, servery, koncové stanice
 • Emailová komunikace – uživatelé, hesla, monitoring, logování
 • Zálohování a redundance dat
 • Likvidace dat bezpečně
 • Zabezpečení připojení zdravotnických přístrojů do infrastruktury
 • Správa licencí a certifikátů
 • Problematika cloudových služeb

Distanční samostudium dle zadání: 24. 2. – 8. 3. 2023 
 • Samostudium Vyhlášky č. 82/2018 Sb. včetně příloh (Vyhláška o kybernetické bezpečnosti), popř. další materiály na www.nukib.cz
 • Zpracování případové studie: Určení důležitých procesů ve zdravotnickém zařízení, zpracování Business Impact Analýzy a návrh strategie zálohování s ohledem na tyto procesy a požadavky na jejich obnovu

2) Online seminář: čtvrtek, 9. 3. 2023 
Dokumentace pro řízení kyberbezpečnosti podle zákona a směrnice NIS2
 • Směrnice EU NIS a NIS2
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti a Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Společné požadavky zákona, ISO 27001, TISAX a GDPRPrimární aktivita dle jednotlivých předpisů
 • IT dokumentace nutná a doporučená
 • Kontroly dozorového orgánu
 • Analýza aktiv
 • Řízení rizik
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Řízení změn
 • Řízení dodavatelů
 • Hlášení incidentů v kyberbezpečnosti
 • DRP plán obnovy
 • BCM plán (BIA) – řízení kontinuity činností

Distanční samostudium dle zadání: 10. 3. – 22. 3. 2023 
 • Samostudium Vyhlášky č. 82/2018 Sb. včetně příloh (Vyhláška o kybernetické bezpečnosti), popř. další materiály na www.nukib.cz
 • Zpracování případové studie: Určení primárních aktiv, jejich ohodnocení z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti, definice zranitelností a dopadů, a základní stanovení rizik pro primární aktiva

3) Online seminář: čtvrtek, 23. 3. 2023 
Aplikace používané ve zdravotnických zařízeních a jejich vztah ke kyberbezpečnosti organizace – diskusní workshop
 • Doporučení NÚKIB a zkušenosti s jeho aplikací
 • Zdravotní technika
 • Nemocniční informační systém
 • Vazby na další systémy
  • laboratorní systémy
  • systémy pro zobrazovací metody
  • lékárenský systém
  • personální a účetní systém
 • Spolupráce s pojišťovnami
 • Vazby na centrální systémy a na elektronické zdravotnictví
 • Ochrana veřejných služeb

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru