Menu

Moduly kurzu Školní kariérový poradce 2023

1) Online seminář: čtvrtek, 26. 1. 2023 
Dnešní trh práce a jeho vliv na rozhodování o budoucí profesi
 • Jak se proměňuje trh práce a jakou budoucnost čeká generace dnešních školáků
 • Jaký vliv mají na trh práce změny technologií
 • Jaké jsou trendy v řízení kariér a jak je zprostředkovat žákům
 • Kde ne/hledat o trhu práce informace a proč
 • Co se během dvou generací změnilo ze strany firem v hledání nových zaměstnanců
 • Jak srozumitelně využít informace při práci s žáky
   
Distanční samostudium: 27. 1. – 1. 2. 2023 
2) Online seminář: čtvrtek, 2. 2. 2023 
Moderní profesní sebeprezentace žáka
 • Společné shrnutí úkolů
 • Metoda mapování kompetencí
  • tvrdé, měkké, přenositelné, #futureskills vs. testování
  • dopady a výsledky v návaznosti na různé typy současných kariérních cest
 • Mapování silných stránek – vybrané projektivní metody a práce s myšlenkovými mapami
 • Práce s vizemi
 • Moderní studentské CV jako reflexe kompetencí a vizí
 • Kompetenční portfolia – principy a online nástroje
 • Networking v současném řízení vlastní kariéry a profesní sociální sítě

Distanční samostudium: 3. 2. – 8. 2. 2023 
 • Případová studie – praktická práce s vybraným žákem
 • Dodání 3 reálných kvalitních studentských CV (anonymizované)

3) Online seminář: čtvrtek, 9. 2. 2023 
Kariérové síťování s pedagogy, s rodiči a s institucemi
 • Společné shrnutí úkolů
 • Klíčoví aktéři, akce a informační zdroje v kariérovém poradenství v ČR
 • Vazba kariérového poradenství na téma finanční gramotnosti (mujzivotposkole.cz)
 • Vazba kariérového poradenství na předměty IT, cizí jazyky, češtinu, zeměpis, občanskou výchovu
 • Rozšíření kariérových aktivity školy o exkurze, veletrhy, hosty (rodiče, experti, absolventi, personalisté) a výhody a náročnost jednotlivých aktivit
 • Nastavení kariérových workshopů k volbě SŠ pro rodiče a studenty
 • Vedení individuálního poradenského rozhovoru k volbě školy s rodiči a studenty

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru