Menu

Moduly kurzu Růstová strategie moderní firmy

1) Celodenní seminář: pondělí, 19. 11. 2018 (9.00 – 15.30)
Tvorba strategie
 • úvod do strategického managementu
 • vnitřní situace podniku – současné a budoucí zdroje rozvoje, identifikace předpokladů růstu – kde jsme
 • vnější okolí podniku – scénáře vývoje makro prostředí
 • konkurenční strategie, vymezování, stanovení strategických cílů
 • tvorba strategického plánu – kde chceme kdy být - spojení dlouhodobých záměrů vlastníků společnosti se zohledněním poznatků z provedených analýz
 • tvorba a řízení investičního programu
 • tvorba strategického finančního plánu
 • vzorová případová studie na téma „Analýza prostředí a zpracování strategických scénářů a návrh strategických cílů “
 
2) Distanční samostudium: 20. 11. – 9. 12. 2018
 • samostudium na doporučení lektora z knihy Fotr J., Vacík E., Souček I., Špaček M., Hájek St.: Tvorba strategie a strategické plánování - teorie a praxe, Praha, Grada Publishing, 2011.
 • zpracování vlastní případové studie na téma „Analýza prostředí a zpracování strategických scénářů a návrh strategických cílů “
 
3) Celodenní seminář: pondělí, 10. 12. 2018 (9.00 – 15.30)
Strategie růstu I. – organický růst
 • metody a nástroje organického růstu
 • příležitosti a rizika organického růstu v návaznosti na konkrétní etapu rozvoje podniku
 • strategický management rizika a kontingenční plánování
 • řízení inovačního procesu a inovační strategie, zavádění nových výrobků a služeb
 • rozšiřování trhu včetně geografické možnosti, mezinárodní strategie
 • hodnocení úspěšnosti strategického rozvoje – měření příspěvku projektů k hodnotě firmy, analýza efektivnosti
 • vzorová případová studie na téma „Návrh strategie (organického) růstu podniku“
 
4) Distanční samostudium: 11. 12. 2018 – 17. 1. 2019
 • samostudium na doporučení lektora z knihy Fotr J., Vacík E., Souček I., Špaček M., Hájek St.: Tvorba strategie a strategické plánování - teorie a praxe, Praha, Grada Publishing, 2011.
 • zpracování vlastní případové studie na téma „Návrh strategie (organického) růstu podniku“

 
5) Celodenní seminář: pátek, 18. 1. 2019 (9.00 – 15.30)
Strategie růstu II. – fúze a akvizice (M&A)
 • identifikace udržitelného růstu – fúze a akvizice
 • příležitosti a rizika M&A v návaznosti na konkrétní etapu rozvoje podniku
 • strategické plánování a řízení fúzí a akvizic, výběr vhodných akvizičních cílů
 • akviziční proces, oceňování návratnosti, integrace do stávající struktury
 • způsoby vyhodnocení úspěšnosti akvizice
 • krizové řízení
 • vzorová případová studie na téma „M&A“
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru